เตรียมเฮ! “ศักดิ์สยาม” ชง ครม.วันนี้ ให้เรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอพพ์ได้ถูกกม. คาดบังคับใช้มิ.ย.นี้

เตรียมเฮ! “ศักดิ์สยาม” ชง ครม.วันนี้ ให้เรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอพพ์ได้ถูกกม. คาดบังคับใช้มิ.ย.นี้
มติชน
25 พฤษภาคม 2564 ( 10:15 )
44
เตรียมเฮ! “ศักดิ์สยาม” ชง ครม.วันนี้ ให้เรียกรถส่วนบุคคลผ่านแอพพ์ได้ถูกกม. คาดบังคับใช้มิ.ย.นี้

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(25พ.ค.) ได้บรรจุวาระ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ ซึ่งหากครม.อนุมัติเห็นชอบจะทำให้ ประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและต้องการนำมาบริการโดยสารสาธารณะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างถูกกฎหมายกับกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ได้ ซึ่งตามขั้นตอนหากผ่าน ครม. เรื่องก็จะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอเป็นกฎหมายก่อนออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าตามขั้นตอนน่าจะมีผลประกาศออกมามีผลบังคับใช้ไม่เกิน 30 วัน หลัง ครม.อนุมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความประสงค์จะนำมาให้บริการโดยสารสาธารณะ นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)ต่อไป

 

 

ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารเรียกผ่านแอปพลิเคชั่นนั้นเป็นการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการ ซึ่งถือเป็นทางเลือกของการบริการที่ผู้โดยสารสามารถกำหนดที่จะขอใช้บริการ ดังนั้นคนที่จะมาให้บริการก็จะต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ลูกค้าชอบมากที่สุด ขณะเดียวกันแม้ว่าจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น ผู้โดยสารก็สามารถเช็คความปลอดภัยจากการบริการได้ เพราะรถทุกคันมาขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบก ก่อนที่จะให้บริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง