รีเซต

"กยท."มอบสวัสดิการชาวสวนยาง จัดทำประกันกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน 1.4 ล้านราย

"กยท."มอบสวัสดิการชาวสวนยาง จัดทำประกันกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน 1.4 ล้านราย
มติชน
28 สิงหาคม 2563 ( 14:23 )
146
"กยท."มอบสวัสดิการชาวสวนยาง จัดทำประกันกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน 1.4 ล้านราย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการ(บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการและอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท. เปิดเผยว่า กยท.มีความรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการให้กับชาวสวนยาง เดิมพี่น้องชาวสวนยางหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือเกิดอุทกภัย ในกฎหมายของการยางฯ จะจ่ายเงินให้รายละ 3,000 บาท ตนในฐานะตัวแทนเกษตรกรจึงมีนโยบายจัดทำประกันความคุ้มครองให้กับพี่น้องชาวสวนยางซึ่งจะได้รับความคุ้มครองได้มากกว่า

 

“ล่าสุด กยท.ทำสัญญากับบริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นการทำสัญญาครั้งที่ 3 โดยแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ และขอให้บริษัทจ่ายเงินให้เร็วที่สุดให้กับพี่น้องชาวสวนยาง หากชาวสวนยางประสบอุบัติเหตุและเอกสารครบ ขอให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุดภายใน 45 วัน”นายสังข์เวินกล่าว

 

นายสุทัศน์ ด่านวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า เรื่องการทำประกันกลุ่มนี้เกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนรับรู้ แต่บางส่วนยังไม่รับรู้ ดังนั้น กยท.อยากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับรู้ หากมีการมอบสินไหมต่างๆ จะจัดมอบในส่วนงานของราชการ เช่น ที่ประชุมระดับจังหวัดหรืออำเภอ”นายสุขทัศน์กล่าว

 

 

นายวีรพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้ากองพัฒนาสวัสดิการการเกษตรกร กยท. กล่าวเสริมว่า การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามพ.ร.บ.การยางพาราแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกยท.เห็นว่าการซื้อประกันความเสี่ยงให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นเป็นเรื่องจำเป็น เพราะส่วนใหญ่ไม่มีประกันชีวิต ซึ่งการจัดทำประกันครั้งนี้จะดูแลเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1,400,000 คน ภายใต้งบประมาณ 192 ล้านบาท

 

“หากพี่น้องชาวสวนยางเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จะได้สิทธิประโยชน์ด้วยทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท และค่าจัดการศพ 30,000 บาท โดยให้ญาติไปดำเนินการทางเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กยท.ใกล้บ้าน”นายวีรพัฒน์กล่าว

 

ด้านนางกาญจนา เคร่งธรรมกุล ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจ บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สัญญาประกันภัยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารากับกยท.นั้น บริษัทฯเพิ่มเริ่มเข้มมาให้บริการ และจากการที่ได้คุยกับกยท. ก็ได้ปรับเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร กรณีที่ชาวสวนยาง มีเหตุเกิดขึ้นให้แจ้งกับทาง กยท.ใกล้บ้านหรือในอำเภอที่อาศัย และให้เจ้าหน้าที่ กยท. เขตอำเภอส่งเรื่องต่อมาทางอีเมล์ให้ทางบริษัทฯ

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากผู้แทนบริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ตามที่ กยท.จัดทำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. กว่า 1.4 ล้านราย และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กรมธรรม์ดังกล่าว จะให้ความคุ้มตรองเกษตรกรชาวสวนยางพารากรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุทั่วไปจ่ายสูงสุด 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จ่ายสูงสุด 250,000 บาท และค่าปลงศพรายๆ ละ 30,000 บาท ซึ่งกรณีจ่ายค่าปลงศพ ทางบริษัท ทูน ประกันภัยฯ จะจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ และสินไหมอุบัติเหตุภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบเหตุสามารถแจ้ง กยท. ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยลดขั้นตอนการทำให้ผู้รับผลประโยชน์ได้สินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง