รีเซต

ป.ป.ช. เปิดบัญชี 'ผจก.กองทุนประกันชีวิต' ป้ายแดง รวย 48.5 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชี 'ผจก.กองทุนประกันชีวิต' ป้ายแดง รวย 48.5 ล้าน
มติชน
14 กรกฎาคม 2565 ( 11:23 )
48
ป.ป.ช. เปิดบัญชี 'ผจก.กองทุนประกันชีวิต' ป้ายแดง รวย 48.5 ล้าน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของหน่วยงานรัฐ ในกรณีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 พร้อม นางวัชราวลัย เบี้ยวไข่มุข คู่สมรส โดยนายนพพล แจ้งว่า ตนเองมี รายได้ต่อปีคือรายได้ประจำเป็นเงินเดือนและโบนัส 2,730,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว เบี้ยประกันชีวิต ค่าท่องเที่ยวและเงินบริจาค มูลค่ารวม 1,800,000 บาท

 

นายนพพลและนางวัชราวลัย แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 48,500,991 บาท เป็นทรัพย์สินของนายนพพล 36,768,298 บาท เป็นทรัพย์สินของนางวัชราวลัย 11,732,693 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

สำหรับทรัพย์สินของนายนพพลและนางวัชราวลัย ประกอบด้วยเงินฝากรวม 40 บัญชี 6,320,421 บาท เงินลงทุน ที่แจ้งว่าเป็นการลงทุนในกองทุนรวม หลักทรัพย์ หุ้นกู้ ในบลจ.และบมจ.ต่างๆ จำนวน 18 รายการ มูลค่ารวม 19,329,843 บาท ที่ดินรวม 6 โฉนด มูลค่า 7,163,500 บาท ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในชื่อของนางวัชราวลัย เป็นบ้าน 1 หลัง มูลค่า 4,000,000 บาท

 

นอกจากนี้ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายนพพล ได้แก่ ยานพาหนะ 1,381,100 บาท สิทธิและสัมปทาน 9,942,035 บาท ทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วยนาฬิกายี่ห้อหรู ของสุภาพบุรุษ จำนวน 5 เรือน มูลค่า 364,090 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง