รีเซต

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ดูแลภูมิทัศน์แหล่งประวัติศาสตร์ชายหาด "ตึกขาว ตึกแดง"

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ดูแลภูมิทัศน์แหล่งประวัติศาสตร์ชายหาด "ตึกขาว ตึกแดง"
TNN ช่อง16
14 มิถุนายน 2565 ( 13:42 )
45
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ดูแลภูมิทัศน์แหล่งประวัติศาสตร์ชายหาด "ตึกขาว ตึกแดง"

เมื่อเร็วๆ นี้ นายยกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล และรองทั้งสามรายประกอบด้วยนายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อม และนางสังวรกระชั้น ได้ร่วมหารือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ซึ่งนำโดยนายทวี ไตรรัตน์และทีมงานในการร่วมมือกัน เฝ้าระวัง ดูแลความสะอาด รวมตลอดถึง ฟื้นฟู สภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดช่วงพื้นที่ของสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ คือ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช หรือที่เรียกกันว่า”ตึกขาว ตึกแดง”

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลากล่าวว่าตึกขาว ตึกแดง เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปกร ให้เป็นโบราณสถาน และกรมศิลปากร ได้มอบให้ เทศบาลเมืองอ่างศิลาดูแล รักษาหรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช ซึ่งมีตึกอยู่ 2 หลัง ใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จประพาสอ่างศิลา ชื่อว่าตึกมหาราช หรือตึกขาว และตึกราชินีหรือเรียกว่าตึกแดง เป็น แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวอ่างศีลาและของประเทศชาติ การหารือร่วมกันในวันนี้จะร่วมมือกันในภารกิจที่จะดูแลเรื่องภูมิทัศน์บริเวณชายหาดที่เป็นสถานที่ตั้งของตึกขาวตึกแดง 

เนื่องจากสำนักงานคุมพฤติมีผู้อยู่ในข่ายคุมความประพฤติและต้องปฏิบัติงานรับใช้สังคมจำนวนเกือบ 200 คน โดยจะได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดชายหาด ตลอดแนวตึกของสถานที่ตั้ง ขาวตึกแดงดู รวมตลอดถึงบูรณะฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางวัฒนธรรม ของชนชาติไทยมาอย่างนาน

ด้านนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี กล่าวเสริมว่า ทีมงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในภารกิจที่มีคุณค่าและมีความหมายดังกล่าว เพราะสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี มีผู้ที่อยู่ในข่ายต้องคุมพฤติ และ ต้องปฏิบัติงานรับใช้สังคม จำนวนเกือบ 200 ราย อีกทั้งมีชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติอีกจำนวนมากที่จะร่วมรณรงค์และทำกิจกรรมดีๆกับท้องถิ่นในภายภาคหน้า โดยจะได้หารือจัดปฏิทินทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยเฉพาะช่วงแนวชายหาดที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชหรือ

ตึกขาว หรือตึกมหาราช และตึกแดง หรือตึกราชินี ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญจะได้จัดกิจกรรมทุกเดือน ๆ ละครั้งเป็นอย่างน้อยในการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาดบริเวณชายหาดและอาจจะขยายพื้นที่ไปตลอดชายหาดของอ่างศิลาซึ่งมีระยะทางประมาณถึง 5 กิโลเมตรต่อไป

ด้านนายมนูญ  วิวรรณ  ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานเป็น แนวนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล ที่จะร่วมมือกับ หน่วยงาน ภาคี เครือข่ายในการพัฒนา เพื่อจัดการบริการสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อสังคมของเมืองอ่างศิลา โดยรวม และจะขยายกรอบความร่วมมือในอีกหลายภารกิจ กับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ในการบริการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในชุมชนเทศบาลเมืองอ่างศิลาต่อไป

ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง