รีเซต

“วุฒิสภา” จัดพิธีส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

“วุฒิสภา” จัดพิธีส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มและสื่อการเรียนการสอน  ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
TNN ช่อง16
23 สิงหาคม 2565 ( 13:47 )
64
“วุฒิสภา” จัดพิธีส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มและสื่อการเรียนการสอน  ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จัดพิธีส่งมอบและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 


โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา กล่าวรายงาน  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา คณะครู นักเรียน และส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ดำเนินการพัฒนา ด้านกายภาพ คือ อาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน บ่อปลาดุกคอนกรีต และโรงเรือนเพาะเห็ด รวมถึงโต๊ะนักเรียนระดับอนุบาล เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ด้วย


“โครงการกองทุนการศึกษา” เป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวุฒิสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกมิติให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่มาจนถึงปัจจุบัน


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง