รีเซต

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม.และอสส.เดือนละ 2,000 บาท

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม.และอสส.เดือนละ 2,000 บาท
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2566 ( 14:16 )
71
ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม.และอสส.เดือนละ 2,000 บาท

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม.และอสส. เดือนละ 2,000 บาทต่อคน จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อคน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ ครม. ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้อง อสม. และได้อนุมัติการเพิ่มเงินค่าป่วยการในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับภารกิจของ อสม. และอสส. ที่เพิ่มขึ้นมีทั้งภารกิจ 9 งานหลัก และภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายเพิ่มเติมใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. การคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุ 9 ด้าน

2. สร้างความรอบรู้และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้าน

3. ประสานภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ปฏิบัติงานในระยะ Post-Pandemic ของโรคโควิด19

4. ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัดภาพจาก TNN ช่อง 16

ข่าวที่เกี่ยวข้อง