รีเซต

ความฝันใกล้เป็นจริง พิสูจน์ที่ดินชาวบ้านหลังถูกขับไล่นาน 44 ปี

ความฝันใกล้เป็นจริง พิสูจน์ที่ดินชาวบ้านหลังถูกขับไล่นาน 44 ปี
TNN ช่อง16
24 ตุลาคม 2563 ( 11:31 )
156
ความฝันใกล้เป็นจริง พิสูจน์ที่ดินชาวบ้านหลังถูกขับไล่นาน 44 ปี

ลวันที่ 24 ตุลาคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการทำงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนป่าห้วยยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมาชุดทำงานคณะเล็กของคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ได้นำผลการรังวัดที่ดินของชาวบ้านจำนวน 138 ราย มาตรวจพิสูจน์หาร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของปี 2518 มาอ่านแปล โดยพบว่าชาวบ้านจำนวนหลายรายพบร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนปี 2518 ทั้งร่องรอยของนาข้าว และการทำไร่ ซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญที่เชื่อได้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ได้อาศัยทำประโยชน์มาก่อนที่จะประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมน และมาถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินในช่วงปี 2519-2530 โดยสาเหตุที่ถูกขับไล่เนื่องจากทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป.จะทำการปลูกสร้างสวนป่าพิบูลมังสาหาร และทำการปลูกไม้ยูคาลิปตัสทับที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาก่อน

โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ทำการอ่านค่าร่องรอยการทำประโยชน์นี้ มีตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งจะทราบผลว่าพบร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านจำนวน 138 นี้ ในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปยังคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดแก้ไขปัญหาต่อไป

ด้านนายอาคม หอมแก้ว ผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกล่าวว่า จากความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ช่องเม็ก และ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่ถูกขับไล่ออกจากที่ดินตนเองมาตั้งแต่ปี 2519 และพยายามยื่นคำร้องขอให้แก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี 2540 ผ่านมาสองคณะแล้ว ปัญหาของชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีตัวแทนทั้งชาวบ้านและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบมาหลายขั้นตอนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์และพบหลักฐานชัดเจนว่าชาวบ้านได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติจริง จากนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วน เพราะตลอด 23 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านต้องแบกรับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน และต้องหารายได้มาติดตามเรื่องนี้มาตลอด บางรายก็ได้เสียชีวิตไปแล้วบ้างหลายราย นายอาคม กล่าว



เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง