TrueID

ธ.กสิกรไทยออกหุ้นกู้ ผลตอบแทนอิงTHOR

ธ.กสิกรไทยออกหุ้นกู้ ผลตอบแทนอิงTHOR
ทันหุ้น
6 ตุลาคม 2563 ( 12:45 )
100
ธ.กสิกรไทยออกหุ้นกู้ ผลตอบแทนอิงTHOR

กสิกรไทย การออกหุ้นกู้อายุประมาณ 3 เดือน ที่มีผลตอบแทนอ้างอิง THOR เป็นครั้งแรกในประเทศ วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมี ร่วมกับ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย

 

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกันยายน 2563ธนาคารกสิกรไทยได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075%และผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

 

โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000ล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

 

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นับเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิง THOR เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR และ THBFIX ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2564

 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จดการ บลจ. กสิกรไทย กล่าวว่า บลจ. กสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมตลาดทั้งในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อร่วมพัฒนาสภาพคล่องให้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ต่อไป

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง