รีเซต

ชาวหัวหินโวย ทหาร ศร.ติดป้ายสั่งรื้อบ้านใน 30 วัน เดือดร้อนหนัก อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่

ชาวหัวหินโวย ทหาร ศร.ติดป้ายสั่งรื้อบ้านใน 30 วัน เดือดร้อนหนัก อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่
มติชน
30 ธันวาคม 2564 ( 13:07 )
49
ชาวหัวหินโวย ทหาร ศร.ติดป้ายสั่งรื้อบ้านใน 30 วัน เดือดร้อนหนัก อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไป ต.บึงนคร เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านหนองหินใน หมู่ 9 บ้านภูหลวง หลังจากได้รับรายงานจาก นายสุวิทย์ น้ำกลั่น กำนัน ตำบลบึงนคร ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านว่า มีชาวบ้านจำนวน 9 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ (ศร.) อ.ปราณบุรี นำดอกสารไปปิดประกาศ แจ้งให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ ระบุว่า ศูนย์การทหารราบโดย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารราบเป็นผู้รับผิดชอบ พื้นที่ราชพัสดุ แปลง ปข.65 แจ้งให้ทราบว่าท่านได้บุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ ศร.จึงแจ้งให้ออกจากพื้นที่พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ราชพัสดุภายใน 30 วัน หากครบกำหนด ศร. จะไม่รับความผิดชอบต่อความเสียหายละจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

 

นายสมจิต เฉินจุณวรรณ ชาวบ้าน ต.บึงนคร กล่าวว่า ขณะนี้มีความวิตกกังวลอย่างหนัก เนื่องจากชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่นานหลายสิบปี บางครอบครัวอาศัยตั้งรุ่นพ่อแม่ประมาณ 50 ปี ไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่เขตปลอดภัยทางทหาร แต่เป็นผืนดินสำหรับปลูกบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวเพียงหลังเดียวในชีวิต เป็นที่ดินสำหรับทำการเกษตร เพื่อหาเลี้ยงชีพ หากถูกไล่ออกจากพื้นที่จะมีปัญหา เนื่องจากไม่มีที่อยู่ใหม่ ขณะที่ ศร.ไม่มีการเยียวยาผู้เดือดร้อน บางรายพืชผลทางการเกษตรกำลังออกผลผลิต จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลช่วยเหลือเร่งด่วน

 

นายประทูน คล้ายวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านภูหลวง กล่าวว่า พื้นที่หมู่บ้านถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ซ้อมรบ ขนาดพื้นที่ 7,500 ไร่ ครอบคลุมเกือบทั้งหมู่บ้าน ผลกระทบกับประชาชนประมาณ 300 กว่าหลังคาเรือน ขณะนี้มีประชาชนอย่างน้อย 9 ราย ถูกประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน เบื้องต้นทหารจะใช้พื้นที่ออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวงหรือ นสล.เพื่อใช้พื้นที่เป็นสนามซ้อมรบฝึกยิงกระสุนจริง จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านทั้งหมด ทั้งเสียงดังขณะซ้อมรบ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และชาวบ้านจะไม่สามารถไปทำสวนทำไร่ได้ตามปกติ

 

นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน กล่าวว่า หลังรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน จะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ จากนั้นจะทำหนังสือเชิญ ศร.นัดหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลและหาทางออกร่วมกัน ทั้งขั้นตอนปฏิบัติในการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์รวมทั้งการชดเชยความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ชาวบ้านมีความประสงค์คัดค้านการนำที่ดินไปออกเป็น นสล.ซึ่งจะเป็นปัญหากับชาวบ้านอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง