รีเซต

โควิด-19 ระบาดทำขยะเพิ่ม GC จับมือพันธมิตรลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ให้เหลือ 0 ตันต่อปี ภายใน 5 ปี

โควิด-19 ระบาดทำขยะเพิ่ม GC จับมือพันธมิตรลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ให้เหลือ 0 ตันต่อปี ภายใน 5 ปี
ข่าวสด
13 กรกฎาคม 2563 ( 20:35 )
111
โควิด-19 ระบาดทำขยะเพิ่ม GC จับมือพันธมิตรลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ให้เหลือ 0 ตันต่อปี ภายใน 5 ปี

 

เอกชนเผยโควิด-19 ระบาดทำขยะเพิ่ม GC จับมือพันธมิตรลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว จำนวน 150,000 ตันต่อปี ให้เหลือ 0 ตันต่อปี ภายใน 5 ปี

โควิดทำขยะพลาสติกล้น - นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านทำให้การใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single-use Plastics เพิ่มขึ้น อาทิ ถุงหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยคาดการณ์ว่าหลังโควิด-19 จะทำให้ปัญหาขยะพลาสติกยังคงดำรงอยู่ หากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น GC ยังคงเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว จำนวน 150,000 ตันต่อปี ให้เหลือ 0 ตันต่อปี ภายใน 5 ปี เพื่อมุ่งสู่ตลาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ ด้วยการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างแพลทฟอร์มเพื่อเป็นโมเดลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะพลาสติกแบบครบวงจรมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร GC อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นโมเดลที่สมบูรณ์ หรือ Loop Connecting โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งกลุ่มธุรกิจ กลุ่มซาเล้ง กลุ่มค้าของเก่า กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงได้ศึกษาร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในการส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เป็นจุดรวบรวมขยะพลาสติก (Drop-Point) โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค นำขยะพลาสติกส่งคืน แลกคะแนน สะสมแต้มใน บัตร Blue Card เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเห็นคุณค่าของขยะพลาสติก เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันของ OR กระจายอยู่มากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ ทำให้โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการเร่งให้เกิดการพัฒนาวงจรรีไซเคิล (Recycle) ได้อย่างสมบรูณ์แบบ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ GC ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ส่งเสริมให้มีการใช้เม็ดพลาสติกจากไบโอพลาสติกมากขึ้น

รวมถึงการลดปริมาณขยะในสถานที่ต่างๆ เช่น รณรงค์และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ใช้แก้วที่เคลือบไบโอพลาสติก เพราะช่วยลดปริมาณขยะ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เช่น โครงการ Chula Zero Waste โครงการ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์โครงการธนาคารขยะ (Think Cycle Bank) ในโรงเรียนต่างๆ ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยส่งเสริมให้เด็กแยกขยะ เห็นคุณค่าของขยะ เพราะถ้าสามารถจัดการเก็บขยะ คัดแยกขยะซึ่งเป็นปัญหาที่สุดในการกระบวนแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้ ขั้นตอนอื่นๆ ก็สามารถทำได้โดยง่าย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจับมือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ ช่วงโควิด-19 ระบาด GC ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หน้ากากป้องกันหน้า (Face Shield) และชุด PPE ที่ขาดแคลน หมวกสุญญากาศ ฉากกั้นพลาสติก เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นผลิตมาจากพลาสติกแทบทั้งสิ้น ส่วนบริการสั่งอาหาร มีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวปริมาณมาก GC ไม่ต้องการให้เกิดปริมาณขยะที่มากจนเกินไป จึงร่วมกับ Wongnai และ LINE MAN สนับสนุนการทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ และไม่เป็นภาระต่อสังคมกว่า 300,000 ชิ้นให้แก่ร้านอาหารกว่า 200 ร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วยลดภาระร้านอาหารในการปรับตัวเพื่อทำธุรกิจ Food Delivery และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ได้มาตรฐาน ต่อผู้บริโภคกว่า 100,000 ครัวเรือน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน GC ยังคงมุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยแนวทางการใช้เม็ดพลาสติกให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยจะทำให้เกิดการใช้งานอย่างยาวนาน และนำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มมูลค่าพลาสติกด้วยการร่วมมือกับดีไซเนอร์ 10 คน และร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่เป็นลูกค้าของ GC 19 ราย มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้โครงการอัพไซคลิงอัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) เพื่อสร้างสรรค์สินค้าในกลุ่มอัพไซคลิง (Upcycling) ด้วยการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นแนวทางของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ผลิตขั้นปลายในสายอุตสาหกรรมพลาสติก สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้กระแสรักษ์โลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง