รีเซต

เมืองพัทยา ผนึก สกพอ. เร่งฟื้นเศรษฐกิจทุกด้าน

เมืองพัทยา ผนึก สกพอ. เร่งฟื้นเศรษฐกิจทุกด้าน
TNN ช่อง16
11 มีนาคม 2564 ( 10:30 )
65
เมืองพัทยา ผนึก สกพอ. เร่งฟื้นเศรษฐกิจทุกด้าน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประชุมหารือร่วมกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.  เพื่อสรุปภาพรวมแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 


ทั้งนี้  มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถของเมืองพัทยา สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภูมิภาค ด้วยสนามบินอู่ตะเภา โดยการขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนา Old Town นาเกลือ ชูเมืองเก่าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำของอีอีซี 


พร้อมกันนี้ ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนา NEO PATTAYA โดยการพัฒนาท่าเรือพัทยาใต้และเขาพัทยาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และพัฒนา NEO เกาะล้านสู่ “เกาะล้านโฉมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อีกทั้ง พัฒนาสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางกีฬา รองรับการจัดการแข่งขันระดับสากลและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 


รวมทั้ง ยังได้ปรับแผนเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนมาสู่พัทยา โดยสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (Business District) พร้อมพัฒนาที่พักอาศัย ขยายผลไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนหลังสถานการณ์ COVID-19 ผลักดันสู่การเป็นต้นแบบบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ - ท้องถิ่น และเอกชน 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง