ระนองสั่งคุมเข้มพื้นที่เกาะ ชุมชนชายทะเล ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน สกัดโควิด-19

ระนองสั่งคุมเข้มพื้นที่เกาะ ชุมชนชายทะเล ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน สกัดโควิด-19
77ข่าวเด็ด
12 เมษายน 2563 ( 11:11 )
22
ระนองสั่งคุมเข้มพื้นที่เกาะ ชุมชนชายทะเล ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน สกัดโควิด-19

ระนองสั่งคุมเข้มพื้นที่เกาะ ชุมชนชายทะเล ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน สกัดโควิด-19

ระนอง-(12 เม.ย. 63) ที่โรงเรียนบ้านหินช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหินช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหินช้าง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ภ.จว.ระนอง นาวาเอก ภริษวย์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า(ศปชล.ทพ.) นายบุญชัย สมใจนายอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีผู้นำชุมชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า 250 คนให้การต้อนรับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและ ผบก.ภ.จว.ระนอง ได้สร้างภาวะการรับรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านหินช้างและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวและให้ตระหนักในการป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อและทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งหลังออกปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่นแขนและข้อศอก เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที เป็นการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

 

ซึ่งพื้นที่ชุมชนบ้านหินช้าง อ.เมือง.จังหวัดระนอง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเข้ามาพักในชุมชนโดยเด็ดขาด เพราะมิฉะนั้นบุคคลภายนอกอาจจะเป็นพาหนะนำเชื้อโรคโควิด-19 มาแพร่ระบาดในชุมชนได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันตัวเองและชาวบ้านชุมชนบ้านบ้านหินช้างทั้งหมด และฝากให้คนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องคนแปลกหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

 

ระนอง สั่งคุมเข้มพื้นที่เกาะ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ สกัดโควิด-19

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหาดทรายดำ โดยมีผู้นำชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหาดทรายดำกว่า 50 คนให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้สร้างภาวะการรับรู้เรื่องภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวหรือแนวทางในการป้องกันตนเอง ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 2.ทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังออกปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที เป็นการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

ทั้งนี้ พื้นที่ชุมชนบ้านหาดทรายดำมีจำนวนประชากรกว่า 400 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำการประมง และเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีคนเล็ดลอดขึ้นมาพักอาศัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเกาะกลางทะเล มีช่องทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้น จึงต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลแปลกหน้าที่ไม่รู้จักขึ้นมาบนเกาะโดยเด็ดขาด เพราะมิฉะนั้นบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นพาหนะนำเชื้อโรคโควิด-19 มาแพร่ระบาดได้

เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นเกราะป้องกันตัวเอง รวมทั้งชาวบ้านชุมชนบ้านหาดทรายดำทั้งหมด และขอฝากพี่น้องชาวประมงทั้งกลางทะเลและชายฝั่งได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ ได้แอบนำพาคนนอกพื้นที่ขึ้นมาพักบนเกาะหาดทรายดำแห่งนี้ด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง