รีเซต

ผู้ว่าฯสั่งปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน หลังคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น ลามมหาสารคาม

ผู้ว่าฯสั่งปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน หลังคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น ลามมหาสารคาม
มติชน
31 กรกฎาคม 2564 ( 12:02 )
75
ผู้ว่าฯสั่งปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน หลังคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น ลามมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม ที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งใช้เป็นศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 ของอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมเปิดใช้งานแล้ว โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรืออาการน้อย โดยมีทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามคอยดูแลอย่างใกล้ชิด จำนวน 250 เตียง แบ่งเป็นเพศชาย 120 เตียง เพศหญิง 130 เตียง

 

 

 

 

 

ขณะที่ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติยกระดับการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปิดตลาดนัด และปิดถนนคนเดินในทุกพื้นที่ เนื่องจากพบการระบาดในพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย และตลาดสดเทศบาลตำบลแวงน่าง ซึ่งผู้ติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทอง จ.ขอนแก่น ที่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทำให้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

ส่วนห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานศึกษาทุกแห่งงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สถานศึกษางดการรวมกลุ่มทุกรูปแบบ

 

 

โดยที่ประชุมเห็นชอบการเพิ่มจำนวนเตียง หรือเพิ่มศูนย์พักคอยระดับตำบลให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือทุกอำเภอหากศูนย์พักคอยเต็มให้มีการผ่องถ่ายผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอยพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเคลื่อนย้ายกลับได้

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง