รีเซต

วันพืชมงคล 2566 เปิดคำทำนาย "พระโคเสี่ยงทาย" ปีนี้กินหญ้า-เหล้า

วันพืชมงคล 2566 เปิดคำทำนาย "พระโคเสี่ยงทาย" ปีนี้กินหญ้า-เหล้า
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2566 ( 09:30 )
184
1
วันพืชมงคล 2566 เปิดคำทำนาย "พระโคเสี่ยงทาย" ปีนี้กินหญ้า-เหล้า

วันพืชมงคล 2566 เปิดคำทำนาย "พระโคเสี่ยงทาย" ปีนี้กินหญ้า-เหล้า ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล 2566 งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ว่า ในปีนี้ได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  


พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงิน


ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา

นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบทอง

นางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบทอง

นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบเงิน

นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบเงินพระโคแรกนา พระโคพอและพระโคเพียง


สำหรับ พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง 

พระโคพอ มีความสูง 165 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 225 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 214 เซนติเมตร อายุ 11 ปี 

พระโคเพียง มีความสูง 169 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 238 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 209 เซนติเมตร อายุ 11 ปี 

พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน


การตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง)  

 

ผ้านุ่งแต่งกาย คือ ผ้านุ่งซึ่งเป็นผ้าลาย มีด้วยกัน 3 ผืน คือ สี่คืบ ห้าคืบ และหกคืบวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบ หากหยิบได้ผ้าผืนใด ให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนา โดยผ้านุ่งนี้ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น


พระยาแรกนาเสี่ยงผ้านุ่ง หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี


การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง


ของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้น มี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น


ปีนี้ พระโคกิน หญ้า           

พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์


ปีนี้ พระโคกิน เหล้า            

พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง 

ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

ภาพจาก TNN ONLINE / โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง