รีเซต

'สิงห์ดำ'ร่อนแถลงการณ์ ขอยืนข้างปชช.-รบ.พลเรือนพม่า ประณามกองทัพรัฐประหาร

'สิงห์ดำ'ร่อนแถลงการณ์ ขอยืนข้างปชช.-รบ.พลเรือนพม่า ประณามกองทัพรัฐประหาร
มติชน
1 กุมภาพันธ์ 2564 ( 20:13 )
121
'สิงห์ดำ'ร่อนแถลงการณ์ ขอยืนข้างปชช.-รบ.พลเรือนพม่า ประณามกองทัพรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ออกแถลงการณ์สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประณามการรัฐประหารวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระบุว่า

 

เมื่อรุ่งเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองทัพทหารเมียนมาเข้าก่อการรัฐประหาร ด้านที่ปรึกษาแห่งรัฐ นาง ออง ซาน ซูจี ประธานาธิบดี วี่น-มหยิ่น และสมาชิกพรรคจัดตั้งรัฐบาลผู้อื่นถูกควบคุมตัวโดยกองทัพ
ตะมะดอ (กองทัพพม่า) กองทัพตะมะดอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี ยึดอำนาจจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ขึ้นตรงรวมศูนย์สู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกอาวุโส มี่นอองไลง์ การกระทำเช่นนี้ทำให้เมียนมาตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหาร การเปลี่ยนผ่านแบบประชาธิปไตย อันเป็นเส้นทางที่ประชาชนชาวเมียนมาเลือกนั้น ได้สูญสิ้นหมดไป

 

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรนิสิตนักศึกษาที่ยึดมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และความเท่าเทียมเป็นแก่นหลักในการดำเนินกิจการนั้น ขอประณามการกระทำอันผิดมหันต์ของกองทัพตะมะดอ สโมสรนิสิตยังรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชนชาวเมียนมาภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารนี้

 

สโมสรนิสิตจึงขอเรียกร้องให้กองทัพตะมะดอคืนอำนาจและเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยทันที และคืนประเทศเมียนมาให้กับรัฐบาลพลเรือนปกครองแบบประชาธิปไตย และขอให้ปล่อยนักการเมือง และทุกคนที่ถูกกักขังตามอำเภอใจโดยทันที ตลอดจนการกระทำใดที่จำกัดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของมนุษย์นั้นต้องได้รับการยกเลิกทั้งหมดโดยไม่ล่าช้า

 

ทั้งนี้ สโมสรนิสิตเรียนขอให้รัฐบาลไทย ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศ กลุ่ม หรือองค์กรนานาชาติ พิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมียนมาอีกครั้ง อันไม่ควรดำเนินการทางธุรกิจหรือกิจการใดกับรัฐบาลเผด็จการทหารนี้

 

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอยืนเคียงข้างด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวเมียนมาและรัฐบาลพลเรือน เพื่อยืนยันว่าแสงแห่งความหวังในการกอบกู้ประชาธิปไตยและสรรสร้างอนาคตที่พวกเราต้องการยังไม่ดับสิ้นลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง