รีเซต

สังคมไทยปี 64 คดีอาญาเพิ่ม 'สภาพัฒน์' ชี้เฝ้าระวังซึมเศร้า-โควิดในเด็ก

สังคมไทยปี 64 คดีอาญาเพิ่ม 'สภาพัฒน์' ชี้เฝ้าระวังซึมเศร้า-โควิดในเด็ก
มติชน
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 13:37 )
78
สังคมไทยปี 64 คดีอาญาเพิ่ม 'สภาพัฒน์' ชี้เฝ้าระวังซึมเศร้า-โควิดในเด็ก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังในไตรมาสที่ 4ปี 2564 ลดลง 67.9% เป็นการลดลงในทุกโรค และในภาพรวมปี 2564 ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง 54.5% จากปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการที่ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลง และรักษาสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีผู้ที่คิดว่าตนเองกำลังเป็นซึมเศร้ากว่า 46% ที่ละเลยและไม่ทราบแนวทางการจัดการความเครียด และภาวะซึมเศร้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความรุนแรงและนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายต่อไป

 

น.ส.จินางค์กูร กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ โควิด-19 ของประชากรวัยเด็ก ซึ่งยังมีสัดส่วนการได้รับวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและประชากรกลุ่มเปราะบางที่อาจยังไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอที่จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น ควบคู่กับการป้องกันโรคส่วนบุคคล

 

น.ส.จินางค์กูร กล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในไตรมาสสี่ ปี เพิ่มขึ้น 0.1% โดยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 1.2% ขณะที่การบริโภคบุหรี่ลดลง 2.0% สำหรับภาพรวมปี 2564 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง 1.8% เนื่องจากมาตรการปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และมาตรการจำกัดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเฝ้าระวัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองลดลง และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า รวมทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

“นอกจากนี้ การจะผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายจะต้องมีการศึกษาอย่างอบด้าน เนื่องจากมีงานศึกษาต่างประเทศที่พบว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการสูบทั้งบุหรี่แบบเดิมและบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสภาวะสมองล้า โดยเฉพาะหากเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนอายุ 14 ปี” น.ส.จินางค์กูร กล่าว

น.ส.จินางค์กูร กล่าวว่า ส่วนคดีอาญารวม ในไตรมาสสี่ ปี 2564 ในภาพรวม มีรับแจ้ง 117,959 คดี เพิ่มขึ้น 43.7% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น 49.6% คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มขึ้น 17.9% และคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ เพิ่มขึ้น 12.4% โดยประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง คือ ปัญหายาเสพติด และคดีกระทำผิดผ่านคอมพิวเตอร์ การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง ขณะที่สาเหตุหลักมาจากบุคคล จึงต้องใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

น.ส.จินางค์กูร กล่าวว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ลดลง 4.9% และผู้เสียชีวิต ลดลง 19.7% โดยภาพรวมปี 2564 การรับแจ้งกากรเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.4% ขณะที่ผู้เสียชีวิตลดลง 10.2% เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 18 คน ผู้บาดเจ็บรวมเพิ่มขึ้น 1.8% โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.6% รถยนต์นั่งลดลง 3.1% และเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มคนเดินเท้าลดลง 13.5% สาเหตุหลักมาจากบุคคล จึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดข้อบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน สคบ. ลดลง ขณะที่การรับเรื่องร้องเรียนผ่านสำนักงาน กสทช. เพิ่มขึ้น และในภาพรวมปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

น.ส.จินางค์กูร กล่าวว่า น.ส.จินางค์กูร กล่าวว่า สคบ. ได้รับการร้องเรียนสินค้าและบริการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 29.2% โดยเป็นการร้องเรียนในสินค้าและบริการทั่วไปมากที่สุด รองลงมาเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน/สายการบิน ขณะที่การร้องเรียนผ่านสำนักงาน กสทช. เพิ่มขึ้น 280.8% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ส่วนใหญ่เป็น การร้องเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นการได้รับข้อความสั้นจากเอสเอ็มเอส ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การโฆษณาขายกล่องสุ่มปริศนา ที่พบปัญหาเกี่ยวกับ ความไม่คุ้มค่า สินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือใกล้หมดอายุ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายและการกำกับดูแลอย่างชัดเจน โดยปัจจุบัน สคบ. อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาขายกล่องสุ่มปริศนา พร้อมทั้งจะขยายผลไปถึงการดูแลเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าในรูปแบบไลฟ์สดรีวิว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าประเภทดังกล่าวมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง