รีเซต

IRC พบ 'แต่งงานในวัยเด็ก' พุ่ง 39% ในบังกลาเทศ เหตุสภาพอากาศเปลี่ยน

IRC พบ 'แต่งงานในวัยเด็ก' พุ่ง 39% ในบังกลาเทศ เหตุสภาพอากาศเปลี่ยน
Xinhua
7 ธันวาคม 2566 ( 21:56 )
70
IRC พบ 'แต่งงานในวัยเด็ก' พุ่ง 39% ในบังกลาเทศ เหตุสภาพอากาศเปลี่ยน

(แฟ้มภาพซินหัว : กลุ่มเด็กสาวโปรยผงสีเฉลิมฉลองเทศกาลโปเฮลา ฟัลกัน ในกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ วันที่ 14 ก.พ. 2023)

ธากา, 7 ธ.ค. (ซินหัว) -- การศึกษาล่าสุดจากคณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ (IRC) ระบุว่าภูมิภาคชายฝั่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในบังกลาเทศ พบการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 39

เมื่อวันพุธ (6 ธ.ค.) แถลงการณ์จากคณะกรรมการฯ ระบุว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนชายฝั่งหลายแห่งในบังกลาเทศ อาทิ การอพยพย้ายถิ่นฐานโดยถูกบังคับ ความยากจนขั้นรุนแรง ความรุนแรงทางเพศที่เพิ่มสูง การเข้าถึงการศึกษาอย่างจำกัด และความมั่นคงด้านอาหาร

การแต่งงานในวัยเด็กที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลโดยตรงจากภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น อาทิ อุทกภัยและไซโคลน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการฯ กำลังประเมินสถานการณ์และระดมทรัพยากรเพื่อคุ้มครองเด็กจากอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ฮาซินา ราห์มัน ผู้อำนวยการคณะกรรมการฯ ประจำบังกลาเทศ กล่าวว่าตอนนี้เด็กผู้หญิงครึ่งหนึ่งในบังกลาเทศแต่งงานก่อนอายุครบ 18 ปี ขณะที่ร้อยละ 22 แต่งงานก่อนอายุ 15 ปี ทว่าสถานการณ์นี้มีความผันผวนมากกว่าในกลุ่มเด็กผู้หญิงที่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งกำลังเผชิญความไม่มั่นคงด้านอาหารและความยากจน ฝนตกไม่สม่ำเสมอ อุณหภูมิเพิ่มสูง รวมถึงความถี่และความเข้มข้นของภัยพิบัติที่เพิ่มสูงขึ้น

คณะกรรมการฯ เรียกร้องการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้นและยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือเร่งด่วนระหว่างรัฐบาล ผู้บริจาค และองค์กรนอกภาครัฐ เพื่อจัดการกับวิกฤตดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง