เช็กด่วน! กทม.ประกาศคลายล็อก 8 กิจการ ร้านอาหารนั่งได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มพรุ่งนี้

เช็กด่วน! กทม.ประกาศคลายล็อก 8 กิจการ ร้านอาหารนั่งได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มพรุ่งนี้
TNN ช่อง16
20 มิถุนายน 2564 ( 15:44 )
132
เช็กด่วน! กทม.ประกาศคลายล็อก 8 กิจการ ร้านอาหารนั่งได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มพรุ่งนี้

ข่าววันนี้ (20 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” ได้เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 

 

ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม บางประเภทตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 “สามารถเปิดดําเนินการได้” โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 

1. สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

2. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่น ประเภทบานาน่าโบ๊ต โดยจํากัดจํานวนผู้เล่นตามจํานวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ สามารถเปิดให้บริการ ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด

3. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม และหอศิลป์

4. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

5. ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจํากัดจํานวนผู้นั่งบริโภคในร้าน เฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจํานวนร้อยละ 50 ของจํานวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคําแนะนํา และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด

6. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด

7. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ

8. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่าย อาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทําภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดําเนินการโดยจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาต โดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการ ควบคุมโรคต่อสํานักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน

กรณีเกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดําเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง