รีเซต

EPขาย3โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น รับเงิน6.7พันล้านเยน

EPขาย3โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น  รับเงิน6.7พันล้านเยน
TNN ช่อง16
28 กันยายน 2563 ( 18:29 )
237
EPขาย3โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น  รับเงิน6.7พันล้านเยน

นายวีระ เหล่าวิทวัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ บริษัท EP Group (HK) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด โดย บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด(มหาชน) (“ETP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดใน ETP โดย EP Group จะดําเนินการขายโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม ในประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ Kurihara 1 จํานวน 9.52 เมกะวัตต์ และโครงการ Kurihara 2 จํานวน 12.24 เมกะวัตต์ ให้กับ Kurihara Taiyoukou Hatsuden GK มูลค่ารวม 4,981.93 ล้านเยน

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้ บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด โดย บริษัทอีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั งหมดใน ETP โดย EP Group ขายโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kyoto ขนาดกําลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์ ให้กับ Blue Energy Capital GK ในมูลค่า 1,769.68 ล้านเยน

รวมมูลค่าโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 3 โครงการ ที่ขายออกไปเท่ากับ 6,751.61 ล้านเยน 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง