รีเซต

EP รับวงเงินสนับสนุนจาก BIDV มูลค่า 870 ลบ.

EP รับวงเงินสนับสนุนจาก BIDV มูลค่า 870 ลบ.
ทันหุ้น
18 เมษายน 2567 ( 14:20 )
12
EP รับวงเงินสนับสนุนจาก BIDV มูลค่า 870 ลบ.

#ทันหุ้น - ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam : BIDV) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ได้มีการลงนามในสัญญาสนับสนุนเงินกู้ จำนวน 597,500 ล้านดอง หรือประมาณ 870 ล้านบาทให้แก่ Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ลงทุน ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม 

 

โดยสามารถเบิกเงินกู้ได้ทันที ร้อยละ 60 ของวงเงิน และส่วนที่เหลือจะเบิกได้ เมื่อสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ (FIT) กับทาง EVN ซึ่งคาดว่าน่าได้ข้อสรุปต้นปี 2568

 

สำหรับโครงการ HL3 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ได้รับการอนุมัติให้มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง