รีเซต

วิธีใช้ "เทสกัญ" Test Kann ชุดตรวจกัญชา หาสาร THC เกิน 0.2% เตรียมแจกฟรี หลังปลดล็อกกัญชา

วิธีใช้ "เทสกัญ" Test Kann ชุดตรวจกัญชา หาสาร THC เกิน 0.2% เตรียมแจกฟรี หลังปลดล็อกกัญชา
Ingonn
23 มิถุนายน 2565 ( 15:03 )
278
วิธีใช้ "เทสกัญ" Test Kann ชุดตรวจกัญชา หาสาร THC เกิน 0.2% เตรียมแจกฟรี หลังปลดล็อกกัญชา

ปลดล็อกกัญชา 2565 ทำให้ประชาชนเริ่มนำ กัญชา มาใช้ในการประกอบอาหาร หรือนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดไว้ว่า อาหารที่มีเมนูกัญชา หรือใช้กัญชาต่างๆ จะต้องมี สาร THC หรือ สารเตตราไฮโดร แคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) ไม่เกิน 0.2% หากมากกว่าจะถือเป็นยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้คิดค้น "เทสกัญ" Test Kann ชุดตรวจกัญชา หาสาร THC ที่มีค่าเกิน 0.2% และเตรียมแจกชุดเทสกัญ 15,000 ชุดแจกฟรีผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

วันนี้ TrueID จึงพามารู้จัก "เทสกัญ" Test Kann ชุดตรวจกัญชา หาสาร THC เป็นอย่างไร มีวิธีการใช้อย่างไร อ่านค่าอย่างไรบ้าง

 

"เทสกัญ" Test Kann ชุดตรวจกัญชา คืออะไร

ชุดตรวจกัญชา "Test Kann (เทส กัญ)" มีลักษณะตลับเหมือนการตรวจ ATK โควิด ใช้ตรวจสาร  THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา ลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ (Immunochromatography) หรือ IC ซึ่งอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดี้และแอนติเจนแบบแข่งขัน (Competitive immunoassay)

 

วิธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) (0.2%) ตตรวจได้เฉพาะน้ำมันกัญชา หรือสารสกัดเท่านั้น ในอาหารยังไม่สามารถตรวจได้ ผลการทดสอบจะต้องปรากฏแถบสีม่วงที่บริเวณตำแหน่ง C ทุกครั้ง จึงสามารถอ่านผลได้ สำหรับการแปลผล

 

วิธีใช้ชุดตรวจกัญชา อ่านผลอย่างไร

  • ผลบวก จะปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบเกิน 0.2%

  • ผลลบ จะปรากฎแถบสีม่วงแดง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่ตลับชุดทดสอบ (โดยความเข้มสีที่ตำแหน่ง T  อาจจะเข้มหรือจางกว่าตำแหน่ง C ก็ได้) แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบไม่เกิน 0.2%

  • ผลการตรวจไม่ขึ้นมาเลย ถือว่าชุดทดสอบใช้ไม่ได้

 

ชุดตรวจกัญชา ราคาเท่าไหร่

ราคาต้นทุนอยู่เทสละไม่เกิน 100 บาท แต่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ไม่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ แต่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตให้เอกชนที่สนใจได้ เพื่อผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์

 

ในระยะแรกนี้จะแจกจ่ายฟรีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม จำนวน 15,000 ชุด ส่วนจะแจกเมื่อไหร่นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา

 

 

ข้อมูล hfocus

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง