รีเซต

การเคหะฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อยลดค่าเช่า 'บ้านเอื้ออาทร' พร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.5%

การเคหะฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อยลดค่าเช่า 'บ้านเอื้ออาทร' พร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.5%
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2565 ( 10:43 )
181
การเคหะฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อยลดค่าเช่า 'บ้านเอื้ออาทร' พร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.5%

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ออก 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น โดยจัดดอกเบี้ยเช่าซื้ออัตราพิเศษถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้แก่

 

1.มาตรการอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(คบส.)  กลุ่มลูกค้าทั่วไป ปีที่ 1-4 ดอกเบี้ย 1.5%  ปีที่ 5-7 ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 ดอกเบี้ย 3.75% กลุ่มเปราะบาง ปีที่ 1-5 ดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 6-7 ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 ดอกเบี้ย 3.75% ระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี รวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี

 

หากซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร ลูกค้าทั่วไป ปีแรกดอกเบี้ย 4% ปีที่ 2 ดอกเบี้ย 4.75% ปีที่ 3-5 ดอกเบี้ย 5.50% ปีที่ 6-30 ดอกเบี้ย 6.50% กลุ่มเปราะบาง ปีที่ 1 – 2 ดอกเบี้ย 4%  ปีที่ 3-5 ดอกเบี้ย 5.50% ปีที่ 6-30 ดอกเบี้ย 6.50% ระยะเวลาทำสัญญาเช่าซื้อ 30 ปี รวมอายุผู้เช่าซื้อ ไม่เกิน 70 ปี

 

“คณะรัฐมนตรี.อนุมัติกรอบวงเงินให้กคช.ปล่อยสินเชื่อ 5,207 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 อนุมัติแล้ว 635 ราย วงเงิน 416.27 ล้านบาท และปี 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 264.42 ล้านบาท ช่วงไตรมาสแรกอนุมัติแล้ว 328 ราย วงเงิน 205.79 ล้านบาท และมกราคม รออนุมัติ 150 ราย วงเงิน 95.95 ล้านบาท และปี 2566 จะของบกว่า 400 ล้านบาทมาดำเนินการ โครงการนี้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ช่วยให้ประชาชนมที่ซื้อบ้านของเคหะ ไม่ผ่านการขอสินเชื่อแบงก์ สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ เพื่อซื้อโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงสังคมและบ้านเอื้ออาทร 322 โครงการ”นายทวีพงษ์กล่าว

 

2.มาตรการจัดโปรโมชั่นบ้านราคาพิเศษ ลดราคาขายบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ราคาหน่วยละ 250,000 – 520,000 บาท และ 3. มาตรการจัดโปรโมชั่น เช่าราคาพิเศษ 2 ต่อ จำนวน 88 โครงการ มีบ้านเอื้ออาทร 83 โครงการและเคหะชุมชน 5 โครงการ ค่าเช่าเริ่มต้น 999 – 1,200 บาท ฟรีติดตั้งมิเตอร์ น้ำประปา ไฟฟ้าและค่าส่วนกลางในปีแรกนับจากวันส่งมอบ

 

หากทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ได้ส่วนลดค่าเช่า50% เริ่มต้น 499-600 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์หากโอนภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญา โดยผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ต้องเป็นสัญชาติไทย ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง