รีเซต

"นกแอร์" ยื่นศาลล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ยันให้บริการตามปกติ

"นกแอร์" ยื่นศาลล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ยันให้บริการตามปกติ
TNN ช่อง16
31 กรกฎาคม 2563 ( 13:51 )
68
1
"นกแอร์" ยื่นศาลล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ยันให้บริการตามปกติ

วันนี้ (31 ก.ค.63) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯ และให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลางไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และศาลฯ มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯ ไว้พิจารณาแล้วในวันเดียวกัน โดยนัดไต่สวนคำร้องฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เพราะเห็นว่านั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาสภาพคล่อง เพื่อให้กิจการดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเลิกหรือชำระบัญชี หรือไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่ต้องการให้นกแอร์ดำเนินกิจการต่อไป โดยจะมีการประกอบธุรกิจตามปกติ ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการฯ ไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

สำหรับแนวทางเบื้องต้นของการฟื้นฟูกิจ จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่ อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงจะบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินและปรับฝูงบิน การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์และความสามารถในการหารายได้ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ นกแอร์ เสนอให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับนายปริญญา ไววัฒนา นายไต้ ชอง อี นายเกษมสันต์ วีระกุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงนกแอร์ให้ดีขึ้น  ซึ่งขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังเดินทางไม่มากนัก เพราะการระบาดของโควิด-19  ซึ่งจะทำให้นำแอร์สามารถฟื้นฟูกิจการได้อย่างคล่องตัว และรวดเร็วมากกว่าในภาวะปกติ โดย ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูกิจการให้สำเร็จก่อนการระบาดโควิด-19 จะยุติลง

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง