TrueID

ฉุดไม่อยู่คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิดอีก ดันยอดรวมใกล้แตะ100แล้ว

ฉุดไม่อยู่คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิดอีก ดันยอดรวมใกล้แตะ100แล้ว
ข่าวสด
25 พฤษภาคม 2564 ( 16:13 )
54
ฉุดไม่อยู่คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ติดโควิดอีก ดันยอดรวมใกล้แตะ100แล้ว

 

วันที่ 25 พ.ค.2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่า มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย คือ รายที่ 1 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศหญิง อายุ 22 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นผู้ติดเชื้อ จึงเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพ

 

 

รายที่ 2 พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 เพศชาย อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นผู้ติดเชื้อจึงเข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 

 

รายที่ 3 พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 511 เพศหญิง อายุ 44 ปี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย เข้ารับการตรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่รพ.สต.ท้ายบ้าน แจ้งว่า พนักงานคนนี้เป็นผู้ติดเชื้อจึงเข้ารักษาที่รพ.สต.ท้ายบ้าน สำหรับยอดสะสมพนักงานขสมก. ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 25 พ.ค. 2564 ปรากฎว่าได้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 93 คนแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง