รีเซต

เช็กเงื่อนไข "เดินทางข้ามจังหวัด" ตามมาตรการ "ล็อกดาวน์" ล่าสุด 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม

เช็กเงื่อนไข "เดินทางข้ามจังหวัด" ตามมาตรการ "ล็อกดาวน์" ล่าสุด 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม
Ingonn
20 กรกฎาคม 2564 ( 11:36 )
1.9K
เช็กเงื่อนไข "เดินทางข้ามจังหวัด" ตามมาตรการ "ล็อกดาวน์" ล่าสุด 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทุกวัน ทำให้ ศบค. ต้องออกมาตรการสกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการคาดการณ์ยอดผู้ติดเชื้อ หากไม่ช่วยกันป้องกัน จะสามารถเพิ่มจำนวนติดโควิดได้มากถึง 3 หมื่นรายต่อวัน ภายใน 3-4 เดือน ทำให้ต้องมีการยกระดับมาตรการ เพื่อป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะการจำกัดการการเดินทาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรค

 

 

วันนี้ TrueID จะสรุปข้อปฏิบัติมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่แดงเข้ม จาก ศบค. ที่เน้นย้ำจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งด่านสกัดควบคุม 13 จังหวัด หากใครมีความจำเป็นจะต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” พร้อมสแกนไทยชนะ

 

 

 

เช็ก 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม


กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร

 

 

สรุปเงื่อนไขการเดินทาง


1.ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางข้ามจังหวัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น

 

 

2.ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ

 

 


การเดินทางที่สามารถทำได้ในบางกรณีที่จำเป็น


1.การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์

 


2.การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล

 


3.การรับวัคซีนป้องกันโรค

 


4.ความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ 

 

 

 

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นในการเดินทาง

 

1.บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

 


2.การขนส่งยาและเวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์ สินค้า อุปโภคบริโภค ขนส่งสินค้าการเกษตร น้ำมัน เชื้อเพลิง ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้า 

 


3.การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

 


4.การให้การอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

 


5.การประกอบอาชีพที่จำเป็น

 


6.กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับการอนุญาตเฉพาะราย

 

 

 

จุดด่านสกัดพื้นที่เข้าออกผ่านจังหวัดสีแดงเข้ม


ศบค.ให้ฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทั้งบริเวณรอบชายขอบและระหว่างเส้นทางภายในพื้นที่ โดยฝ่ายความมั่นคงจะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นและจัดชุดตรวจเข้มแข็ง กระจายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และเส้นทางระหว่างจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสกัดกั้นประชาชนไม่ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด

 

 

 

 

 


ขั้นตอนการเดินทางข้ามจังหวัด


หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

1. ต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาตที่ไปขอจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเจ้าพนักงานในพื้นที่

 


2. ประชาชนที่จะเคลื่อนย้ายเดินทาง ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ที่ด่านตรวจ 

 


3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” www.covid-19.in.th และแสดงคิวอาร์โคดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 

ขั้นตอนขอเอกสารการเดินทางข้ามจังหวัด

 

การขอเอกสารจากหน่วยงานผู้ใหญ่บ้าน กำนันเจ้าพนักงานในพื้นที่


สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น”

 

(ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3xyiaNY)

 

 

นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ

 

รูปแบบเอกสาร 

 

 

 

 


การขอเอกสารผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

 


1.เข้าไปที่เว็บไซต์ หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th/

 

2.คลิก "กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง" 

 

 

 


3.เข้าสู่หน้า "ระบบลงทะเบียนการเดินทาง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)

 


4.กรอกข้อมูลดังนี้ ข้อมูลการเดินทาง


- ชื่อ นามสกุล


- เลขบัตรประชาชน (ไม่ต้องใส่ขีด)


- เบอร์ติดต่อ (ไม่ต้องใส่ขีด)


- เดินทางจาก จังหวัด เขต แขวง 


- สถานที่ปลายทาง จังหวัด เขต แขวง


- ระบุเวลาออกเดินทาง


- ระบุเวลาที่คาดว่าจะกลับ


- ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

 

 

 

 


5. กดยืนยันข้อมูล

 


6.จะได้รับคิวอาร์โค้ด เพื่อนำไปแสดงในการเดินทาง

 

 

 

 

 


สรุปได้ว่าใน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่ควรเดินทางออกนอกพื้นที่ เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดเสี่ยงในการกระจายเชื้อโควิด-19 หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ไม่สะดวกสบายในการเดินทาง ส่วนคนที่อยู่นอกพื้นที่ 13 จังหวัดยังสามารถเดินทางเข้ามาได้แต่ต้องมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

ภาพจาก Katry Somsaman

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง