รีเซต

มาไวเคลมไว! ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จากเดิม 5 วัน เหลือ 3 นาที

มาไวเคลมไว! ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จากเดิม 5 วัน เหลือ 3 นาที
TNN ช่อง16
6 ตุลาคม 2564 ( 15:11 )
61
มาไวเคลมไว! ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จากเดิม 5 วัน เหลือ 3 นาที

วันนี้( 6 ต.ค.64) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการปรับลดเอกสารและลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยต่อเนื่อง โดย 

 

 

1) การลดเอกสารหลักฐานที่ไม่จำเป็น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ 

 

 

2) การปรับขั้นตอนและ ลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยผู้ประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารผ่านตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ด้วยการชำระเงินค่าคำขอและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด และรับใบอนุญาตผลิตอาหารได้ภายใน 3 นาที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ซึ่งจากเดิม ใช้เวลา 5 วันทำการ สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกองอาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 325 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

ทั้งนี้ การยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ ทั้งการยื่นหลักฐานเป็นเอกสาร หรือสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e -submission ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2590 7320 หรือ 0 2590 7033 

 

ภาพจาก TNN Online

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง