รีเซต

ชาวออสเตรเลียกังวล 'ปัญหาอากาศโลก' สูงกว่าเคย หลังผจญไฟป่าหนัก

ชาวออสเตรเลียกังวล 'ปัญหาอากาศโลก' สูงกว่าเคย หลังผจญไฟป่าหนัก
Xinhua
28 ตุลาคม 2563 ( 15:11 )
87
ชาวออสเตรเลียกังวล 'ปัญหาอากาศโลก' สูงกว่าเคย หลังผจญไฟป่าหนัก

แคนเบอร์รา, 28 ต.ค. (ซินหัว) -- วันพุธ (28 ต.ค.) สถาบันออสเตรเลีย (TAI) เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของชาติ (Climate of the Nation) ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในออสเตรเลีย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสำรวจที่พบชาวออสเตรเลียกังวลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) สูงเป็นประวัติการณ์

ผลสำรวจความคิดเห็นชาวออสเตรเลียเกือบ 2,000 คน พบร้อยละ 79 เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ "กำลังเกิดขึ้นจริง" ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์ ขณะร้อยละ 80 คิดว่าออสเตรเลียกำลังเผชิญผลกระทบของปัญหานี้แล้ว ส่วนร้อยละ 83 สนับสนุนการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน และร้อยละ 71 เชื่อว่าออสเตรเลียควรเป็นผู้นำโลกด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 2 ใน 3 ระบุว่าออสเตรเลียควรตั้งเป้าหมายระดับชาติด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050"งานวิจัยของเราพบว่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ไม่ได้ทำให้เสียงเรียกร้องแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแผ่วเบาลง แต่กลับเสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวออสเตรเลียที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐทุกระดับดำเนินการรับมือปัญหานี้" ริชี เมอร์เซียน เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เอบีซี (ABC) ของออสเตรเลียไฟป่าเป็นผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ผู้ตอบแบบสอบถามกังวลมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 82 ในปี 2020 ตามด้วยภัยแล้ง การสูญพันธุ์ และความเสียหายที่เกิดกับเกรตแบร์ริเออร์รีฟ ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นราวร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามรีเบกกา คอลวิน จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ระบุว่า "การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเรื่องนิยมชั่วขณะที่ประชาชนให้ความสนใจในช่วงที่สถานการณ์ด้านอื่นมีเสถียรภาพ""ผลสำรวจทำให้เรารู้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นั่นคือเราจะเริ่มดำเนินการพรุ่งนี้ก็ได้ แต่เราก็ผัดผ่อนไปเรื่อยมานานกว่า 30 ปี จนตอนนี้ต้องรับผลจากการกระทำของตัวเราเอง ที่มาในรูปแบบของไฟป่า"

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันควันจากไฟป่า ขณะเดินริมทะเลสาบเบอร์ลี กริฟฟิน กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย วันที่ 5 ม.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง