รีเซต

รวมสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รวมสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
TrueID
18 มิถุนายน 2563 ( 15:50 )
3.9K
รวมสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อยที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นบัตรสำหรับประชาชนที่มีฐานะยากจน โดยในแต่ละเดือนรัฐจะมอบเงินใช้จ่ายรายเดือนให้ผ่านทางบัตรอีกด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รัฐได้ลงมติมอบเงินเยียวยาจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรเป็นจำนวน 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  เป็นต้นไป

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี 2 รูปแบบ ได้แก่

  • แบบ Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip  จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม)  ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา
  • แบบ EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา

 

โดยรัฐกำหนดให้มี 7 สิทธิประโยชน์กับผู้ที่มีบัตรจะได้รับดังนี้

  1. ค่าซื้อของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้า เป็นจำนวนเงิน 200-300 บาทตามเกณฑ์รายได้
  2. ค่าโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถ บขส. รถไฟใต้ดิน เป็นเงิน 500 บาท โดยวิธีการใช้สำหรับรถไฟฟ้าหรือใต้ดินให้นำบัตรไปติดต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตัวก็จะสามารถได้ตั๋วมาใช้
  3. ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อรอบ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) กับร้านที่ร่วมรายการ
  4. วงเงินคืนภาษี 5% (VAT) สูงสุด 500 บาทต่อเดือน โดยนำบัตรไปรูดซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมรายการคืนภาษี เพื่อสะสมยอดแล้วคืนเงินให้ภายหลังเป็นเงินสดโอนเข้าบัตรคนจน เช่น ยอดการใช้ในเดือนเมษายน จะรวมยอดแล้วคืนเป็นเงิน 5% (สูงสุด 500 บาท) ของยอดที่ใช้ไปตามวงเงิน ซึ่งเงินเข้าวันที่ 15 มิถุนายน เพื่อกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้
  5. ค่าน้ำประปาสำหรับบ้านที่ใช้น้ำไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด วงเงิน 100 บาท โดยให้จ่ายค่าน้ำไปก่อนแล้วหน่วยงานรัฐจะโอนเงินกลับมาให้ในวันที่ 18 มิถุนายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้
  6. ค่าไฟสำหรับบ้านที่ใช้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด วงเงิน 230 บาท ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดและลงทะเบียนแล้ว
  7. ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนรับสิทธิ์ได้รับ 50-100 บาทตามเกณฑ์รายได้

        - รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท    - รายได้ 30,001 – 100,000 บาทได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

 

และนอกจากสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับแล้ว สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านบัตรชำรุด หัก หรือสูญหายแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้ TrueID News จะมาช่วยแนะนำทำบัตรสูญหาย สามารถดำเนินการได้โดยการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีใบแจ้งความในการขอออกบัตรใหม่ด้วย หากเป็นบัตรประเภท Hybrid ที่ผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัดได้รับ ธนาคารจะออกบัตรใบใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท แต่ถ้าเป็นบัตรประเภท EMV หรือบัตรสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด ธนาคารกรุงไทยจะออกบัตรใบใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่เป็นการให้ความช่วยเหลือของรัฐให้กับประชาชนที่ยากจน และเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดูแลที่คลอบคลุมของรัฐอีกด้วย

 

ข้อมูล : ธนาคารกรุงไทย, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง