รีเซต

พนักงานบินไทย แห่กู้สหกรณ์ 15 วัน ยอดแตะ 400 ล้าน หลังผุดโครงการสู้โควิด

พนักงานบินไทย แห่กู้สหกรณ์ 15 วัน ยอดแตะ 400 ล้าน หลังผุดโครงการสู้โควิด
ข่าวสด
17 มิถุนายน 2563 ( 14:02 )
131
พนักงานบินไทย แห่กู้สหกรณ์ 15 วัน ยอดแตะ 400 ล้าน หลังผุดโครงการสู้โควิด

 

พนักงานบินไทย แห่กู้สหกรณ์ 15 วัน ยอดแตะ 400 ล้าน หลังผุดโครงการสู้โควิด

วันที่ 17 มิ.ย. รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการเงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่สมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2563 ซึ่งเกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะนำเงินราว 700 ล้านบาท มาปล่อยกู้ให้กับสมาชิก นำไปใช้จ่ายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ โดยเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ธ.ค. 63

 

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

 

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยเงินกู้นั้น กำหนดให้สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 5% สามารถขอกู้ได้ตามสิทธิ แต่ไม่เกินรายละ 3.5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 4% /ปี ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด โดยคำนวณถึงอายุ 65 ปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุ

 

ทั้งนี้การยื่นกู้ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน และผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้เป็นประกันเงินกู้กับสหกรณ์ในอัตรา 2% ของจำนวนเงินที่กู้ กรณีกู้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นและ หรือเงินฝาก ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ส่วนสมาชิกที่เคยกู้ไม่เกิน90% ของค่าหุ้นและ หรือเงินฝากไปแล้ว หากจะกู้ตามระเบียบนี้ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเท่านั้น โดยสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งดอกเบี้ยที่จ่ายให้สหกรณ์ตามสัญญา

 

“โครงการนี้ต้องการช่วยเหลือพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนไม่มาก ซึ่งกำลังประสบปัญหาภาระค่าครองชีพจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาโควิด อาจจะทำให้มีปัญหาด้านภาระค่าครองชีพมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งหลังจากเปิดโครงการได้พียง15 วัน พบว่ามีสมาชิกยื่นขอกู้เงินแล้ว ราว 300-400 ล้านบาท หรือราว50% “

 

รายงานข่าวจาก บริษัทการบินไทย แจ้งว่า ขณะนี้พนักงานของ บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ได้รับค่าตอบแทนในช่วงอัตราที่ต่ำที่สุด คือระหว่าง 9,000-20,000 บาท มีจำนวนราวทั้งสิ้น 2,151 คน เป็นกลุ่มพนักงานที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักด้านภาระค่าครองชีพ
เนื่องจากถูกบริษัทปรับลดเงินเดือนในอัตรา 10% มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว นับตั้งแต่ เม.ย.63 และบริษัทยังขยายเวลาปรับลดเงินเดือนต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงสิ้นเดือน ส.ค.63 รวมเป็นทั้งหมด 5 เดือน

 

รวมทั้งยังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวจากวิกฤติโคววิดด้วย ส่งผลให้เงินเดือนที่น้อยอยู่แล้วไม่พอใช้ ทำให้ต้องยื่นกู้เงินสหกรณ์ฯในครั้งนี้ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า วงเงินกู้ที่สหกรณ์ฯปล่อยกู้รวม 700 ล้านบาท อาจจะเต็มวงเงินในเร็วๆนี้และไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง