สภาฯไฟเขียว ปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

สภาฯไฟเขียว ปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5
มติชน
16 ธันวาคม 2563 ( 17:27 )
89
สภาฯไฟเขียว ปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และอีก 2 ฉบับ ที่นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ และนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้เสนอ

 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ปลดล็อกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ส่งผลให้มีการยกเลิกความผิดของผู้ครอบครองและผู้เสพพืชกระท่อม ขณะที่ประโยชน์ที่จะได้จากการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษนั้น จะทำให้สามารถใช้พืชกระท่อมเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้

 

ภายหลังที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ที่ประชุมสภาฯ จึงลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 332 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นพิจารณาจำนวน 25 คน โดยคาดว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นประธาน กมธ.ฯ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปลดล็อกกัญชาหลายส่วนไม่ถือเป็นยาเสพติด มีผล 15 ธ.ค.63

ข่าวที่เกี่ยวข้อง