รีเซต

ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่ง 'ผู้ว่าปทุมธานี' คนที่ 59

ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่ง 'ผู้ว่าปทุมธานี' คนที่ 59
TeaC
22 มิถุนายน 2566 ( 21:55 )
4.2K
ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่ง 'ผู้ว่าปทุมธานี' คนที่ 59

ข่าววันนี้ หลังจากก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ บัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย  โดยหนึ่งรายชื่อที่ได้รับความสนใจนั่นคือ "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" หรือ "ผู้ว่าหมูป่า" หรืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปลี่ยนนั่งนั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าปทุมธานี" คนที่ 59 แถมยังเป็นตัวเต็งลงชิงศึกสนาม "ผู้ว่าฯ กทม." TrueID พาไปทำความรู้จักและส่องอดีตผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี มีใครกันบ้าง?

ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ณรงค์ศักดิ์ "ผู้ว่าหมูป่า" นั่ง "ผู้ว่าปทุมธานี" คนที่ 59 

สำหรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำรวมทั้งสิ้น 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลายเป็นบุคคลที่ประชาชนชื่นชมถึงการทำงานอย่างมาก โดยก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าปทุมธานี เขาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยชาวไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด​พะเยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย อดีตที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง


ด้านการศึกษา ของ "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร"

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ระดับปริญญาตรี เขาจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (๒๕๓๕)
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

และเขายังจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้าน Master of Science (Geodetic Science and Surveying), มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐฯ 

 

ย้อนรายชื่อทำเนียบ "ผู้ว่าปทุมธานี" 59 คนมีใครบ้าง?

 1. พระอารักษ์ประชาราษฎร์(จำปี)
 2. หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์
 3. พระยาพิทักษ์ทวยหาร(ทองคำ กฤษณามระ)
 4. พระยาปทุมธานี(ฟื้น กฤษณบัตร์)
 5. พระยาสมุทรศักดารักษ์(เจิม วิเศษรัตน์)
 6. พระบริรักหารเทพธานี(เฉลิม กาญจนาคม)
 7. พระบริรักษ์นครเขตต์(ท้องย้อย กฤษณจินดา)
 8. พระประแดงบุรี(สิงห์โต สาริกานนท์)
 9. พระยาสุรินทร์ฤาชัย(จันทร์ ตุงคสวัสดิ์)
 10. พระศรีนคตรคาม(ทอง สุทธพินทุ)
 11. หลวงนรกิจกำจร(ชื้น วรคามิน)
 12. หลวงทรงสรการ(เล็ก กนิษฐสุด)
 13. หลวงอุตรดิตถาภิบาล(เนื่อง ปานิกบุตร)
 14. นายถนอม วิบูลย์มงคล
 15. นายพรหม สูตรสุคนธ์
 16. หลวงศรีนราศัย(ผิว จันทิมาคม)
 17. หลวงบรรณศาสน์สาธร(สง่า คุปตรักษ์)
 18. นายจำลอง อัศวเวหา
 19. ขุนนครรัฐเขตต์
 20. ขุนบริบาลบรรพตเขตต์
 21. นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์
 22. นายเชวง ไชยสุด
 23. นายบุญยฤิทธิ์ นาคีนพคุณ
 24. นายขจรัส ธารีสาร
 25. นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม
 26. นายเกษม สุขุม
 27. นายพล จุฑางกูร
 28. นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
 29. นายเยือน สมานนท์
 30. นายกำเกิง สุรการ
 31. นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์
 32. นายเอนก พยัคฆันตร
 33. พลตรี วิทย์ นิ่มนวล
 34. นายสุธี โอบอ้อม
 35. ม.ล. ภัคศุก กำภู
 36. นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์
 37. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
 38. นายนิวัฒน์ พิบูลย์
 39. นายยุวรัตน์ กมลเวชช
 40. นายประสงค์ รณะนันท์
 41. ร.อ.ศรีรัตน์ หริรักษ
 42. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน
 43. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
 44. คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
 45. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
 46. นายวิจิตร วิชัยสาร
 47. นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว
 48. นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์
 49. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
 50. นายปรีชา บุตรศรี
 51. นายธานี สามารถกิจ
 52. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
 53. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
 54. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
 55. นายพงศธร สัจจชลพันธ์
 56. 56. นายสุรชัย ขันอาสา
 57. นายพินิจ บุญเลิศ
 58. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
 59. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าปทุมธานี คนล่าสุด "ผู้ว่าหมูป่า" ปัดลงชิงศึกสนาม "เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม."

 

ณรงค์ศักดิ์ ปัดลงชิง "ผู้ว่าฯ กทม."

หลังจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัว "สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" หรือพี่เอ้ ลงศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จากนั้นกระแสข่าวชื่อ "ผู้ว่าหมูป่า" หรือนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เตรียมไปสมัครลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามพรรคพลังประชารัฐ เช่นกัน กระทั่ง ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาปฏิเสธ ด้วยเหตุผล "เมื่อตนสวมราชการก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยความตั้งใจคือ เกษียณอายุราชการไปอย่างสง่า นี่คือความตั้งใจ"


ข้อมูล :  จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : มติชน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง