ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่ง 'ผู้ว่าปทุมธานี' คนที่ 59

ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่ง  'ผู้ว่าปทุมธานี' คนที่ 59
TeaC
4 สิงหาคม 2564 ( 17:20 )
560
ประวัติ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่ง  'ผู้ว่าปทุมธานี' คนที่ 59

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ บัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย  โดยหนึ่งรายชื่อที่ได้รับความสนใจนั่นคือ "ผู้ว่าหมูป่า" หรือนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปลี่ยนนั่งนั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าปทุมธานี" คนที่ 59 TrueID พาไปทำความรู้จักและส่องอดีตผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี มีใครกันบ้าง?

 

จาก "ผู้ว่าหมูป่า" นั่ง "ผู้ว่าปทุมธานี" คนที่ 59 

 

สำหรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำรวมทั้งสิ้น 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลายเป็นบุคคลที่ประชาชนชื่นชมถึงการทำงานอย่างมาก โดยก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าปทุมธานี เขาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยชาวไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด​พะเยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย อดีตที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง

 

ขณะที่ การศึกษานั้น นายณรงค์ศักดิ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ส่วนระดับปริญญาตรี เขาจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (๒๕๓๕), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

และเขายังจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้าน Master of Science (Geodetic Science and Surveying), มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐฯ 

 

ย้อนรายชื่อทำเนียบ "ผู้ว่าปทุมธานี" 59 คนมีใครบ้าง?

 

1.พระอารักษ์ประชาราษฎร์(จำปี)

2.หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์

3.พระยาพิทักษ์ทวยหาร(ทองคำ กฤษณามระ)

4.พระยาปทุมธานี(ฟื้น กฤษณบัตร์)

5.พระยาสมุทรศักดารักษ์(เจิม วิเศษรัตน์)

6.พระบริรักหารเทพธานี(เฉลิม กาญจนาคม)

7.พระบริรักษ์นครเขตต์(ท้องย้อย กฤษณจินดา)

8.พระประแดงบุรี(สิงห์โต สาริกานนท์)

9.พระยาสุรินทร์ฤาชัย(จันทร์ ตุงคสวัสดิ์)

10.พระศรีนคตรคาม(ทอง สุทธพินทุ)

11.หลวงนรกิจกำจร(ชื้น วรคามิน)

12.หลวงทรงสรการ(เล็ก กนิษฐสุด)

13.หลวงอุตรดิตถาภิบาล(เนื่อง ปานิกบุตร)

14.นายถนอม วิบูลย์มงคล

15.นายพรหม สูตรสุคนธ์

16.หลวงศรีนราศัย(ผิว จันทิมาคม)

17.หลวงบรรณศาสน์สาธร(สง่า คุปตรักษ์)

18.นายจำลอง อัศวเวหา

19.ขุนนครรัฐเขตต์

20.ขุนบริบาลบรรพตเขตต์

21.นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์

22.นายเชวง ไชยสุด

23.นายบุญยฤิทธิ์ นาคีนพคุณ

24.นายขจรัส ธารีสาร

25.นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม

26.นายเกษม สุขุม

27.นายพล จุฑางกูร

28. นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์

29. นายเยือน สมานนท์

30. นายกำเกิง สุรการ

31. นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์

32. นายเอนก พยัคฆันตร

33. พลตรี วิทย์ นิ่มนวล

34. นายสุธี โอบอ้อม

35. ม.ล. ภัคศุก กำภู

36. นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์

37. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร

38. นายนิวัฒน์ พิบูลย์

39. นายยุวรัตน์ กมลเวชช

40. นายประสงค์ รณะนันท์

41. ร.อ.ศรีรัตน์ หริรักษ

42. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน

43. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา

44. คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช

45. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์

46. นายวิจิตร วิชัยสาร

47. นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว

48. นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์

49. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล

50. นายปรีชา บุตรศรี

51. นายธานี สามารถกิจ

52. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

53. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล

54. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

55. นายพงศธร สัจจชลพันธ์

56. นายสุรชัย ขันอาสา

57. นายพินิจ บุญเลิศ

58. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

59. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าปทุมธานี คนล่าสุด

 

ข้อมูล :  จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : มติชน

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง