TrueID

ส่อง 3 แบงก์ เปิดขั้นตอนจองซื้อหุ้น 'โออาร์' โค้งสุดท้าย

ส่อง 3 แบงก์ เปิดขั้นตอนจองซื้อหุ้น 'โออาร์' โค้งสุดท้าย
มติชน
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 06:47 )
37
ส่อง 3 แบงก์ เปิดขั้นตอนจองซื้อหุ้น 'โออาร์' โค้งสุดท้าย

หุ้น OR (โออาร์) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) น้ำมันและการค้าปลีก ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 595.7 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายที่ 16-18 บาทต่อหุ้น โดยเปิดให้เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00  ผ่าน 3 ธนาคารพาณิชย์คือ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

 

ขณะเดียวกัน OR ได้จัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือ 11.5% เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ในอัตรา 95.1997 หุ้น PTT ต่อ 1 หุ้น OR สามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนในราคาที่ 18 บาทต่อหุ้น โดยกรณีการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 25 – 28 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. และกรณีซื้อผ่านหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 25 – 27 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

 

ทั้งนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนในการจองซื้อหุ้น OR จาก 3 ธนาคารที่เปิดให้บริการ คือ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK), บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) และบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

⦁ จองซื้อผ่านสาขา

ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการ จองคิวเข้าใช้บริการที่สาขาได้ตามวันเวลาทำการของสาขา โดยทำตาม 6 ขั้นตอนที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องรอมาคิวที่สาขาเป็นเวลานานและลดความเสี่ยงในภาวะโรค “โควิด-19” ระบาด

 

 

หรือสามารถเข้ามาจองซื้อหุ้นได้ที่สาขาของธนาคารในวันและเวลาทำการ สาขาในห้างสรรพสินค้า และสำหรับวันที่ 24, 30, 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่ในเวลา 08.30 – 15.30 น. ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการจองซื้อหุ้นได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน และสาขาสำนักสีลม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 819

เตรียมเอกสารดังนี้

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการให้คืนเงินเข้าบัญชีภายหลังการจัดสรร (ถ้าไม่แนบ จะคืนเป็นเช็ค)

– หากรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ ให้เตรียมเลขที่บัญชีพอร์ตหุ้น (ไม่จำกัดว่าต้องเป็น KSecurities เท่านั้น)

– หากชำระเงินด้วยช็คให้ทำเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสาญเพิ่มทุน OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย” โดยจ่ายเช็คได้ถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 กุมภาพันธ์เท่านั้น วันสุดท้าย (2 กุมภาพันธ์) ไม่รับเช็ค

– ใบจองซื้อที่กรอก และลงนามครบ 2 จุด หากออกเป็นใบหุ้น ให้ระบุที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบหุ้นให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ธนาคารขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจองซื้อหุ้นดังกล่าว แนะนำให้ทำรายการในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นในช่วงแรกและช่วงท้ายของระยะเวลาการจองซื้อ

⦁ จองซื้อผ่านออนไลน์

ได้ที่เว็บไซต์  https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพียงเป็นลูุกค้าของธนาคารกสิกรไทย  และชำระเงินผ่าน K PLUS หรือเลือกชำระผ่าน Mobile Banking หรือหากลูกค้าสนใจจองซื้อหุ้นโออาร์แต่ยังไม่มีบัญชีของธนาคาร และยังไม่มีแอพ K PLUS สามารถเปิดบัญชี e-Savings ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/kplus และยืนยันตัวตนที่จุด K-CHECK ID ที่สาขาของธนาคารฯ ห้างสรรพสินค้า Big C และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ก็สามารถทำการจองซื้อหุ้นโออาร์ได้เช่นกัน

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

⦁ จองซื้อผ่านสาขา

นัดหมายจองคิวล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดหมายอย่างน้อย 24 ชม.เพื่อเข้ารับบริการสาขาที่เปิดให้บริการได้ โดยจะเปิดช่วงเวลาการจองคิวเฉพาะวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 (เที่ยง)  และเปิดบริการจองคิวเฉพาะใน”สาขาเต็มรูปแบบ” เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ (https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/OR-Shares/Branch-Booking)

⦁ จองซื้อผ่านออนไลน์

ธนาคารกรุงเทพ จองซื้อหลักทรัพย์ ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ 09.00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือกเมนูการลงทุน จากนั้นระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print ขั้นตอนต่อไปเลือก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหลักทรัพย์” ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว, เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกดต่อไป, เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกดต่อไป, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกด “ยืนยัน” เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที

ส่วนขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์ ขั้นตอนแรกเลือกเมนู “การลงทุน” จากนั้นระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้Touch ID / Face ID / Finger Print ขั้นตอนต่อไปเลือก “หลักทรัพย์” แล้วเลือกหุ้นกู้ / หุ้นสามัญ / IFF / REIT ที่ต้องการซื้อ และกด “จองซื้อ”, ตรวจสอบรายละเอียด และกดจองซื้อ จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”, กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด “ต่อไป”, ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน” เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

 

 

ธนาคารกรุงไทย 

⦁ จองซื้อผ่านสาขา

เปิดจองซื้อวันที่ 24 มกราคม 2564 – เที่ยงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในวันและเวลาทำการ

⦁ จองซื้อผ่านออนไลน์

จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่ Money Connect by Krungthai ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

 

 

ทั้งนี้การจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่ง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว โดยราคาเสนอสุดท้ายจะประกาศในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการคืนเงิน คาดว่าจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีรับเงินเข้าบัญชี และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีรับเป็นเช็ค ทั้งนี้นักลงทุนจะทราบผลการจัดสรรหุ้น OR ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดสรรหุ้น OR ดังกล่าวจะใช้วิธี Small Lot First คือ บริษัทจะให้ขั้นต่ำที่ 300 หุ้น ทุกบัญชีที่เข้ามาจองแล้ว เพิ่มให้ทีละ 100 หุ้น จนครบตามยอดจอง บริษัทจะวนไปเรื่อยๆจนครบหุ้นที่มี วิธีนี้ทำให้หุ้นจะกระจายไปยังนักลงทุนทุกคนอย่างทั่วถึงมากที่สุด มาก่อนมาหลังมีสิทธิได้รับจัดสรรเท่ากัน โดยชื่อผู้จอง ผู้ชำระเงิน และผู้รับหุ้นต้องเป็นคนเดียวกัน

 

ดาวน์โหลด : ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OR 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง