รีเซต

‘โออาร์’ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ทุ่มลงทุน 10 ปี 2 แสนล้าน

‘โออาร์’ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ทุ่มลงทุน 10 ปี 2 แสนล้าน
ข่าวสด
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 18:15 )
107
‘โออาร์’ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ทุ่มลงทุน 10 ปี 2 แสนล้าน

ข่าววันนี้ น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR ว่า โออาร์เตรียมงบประมาณลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งตั้งเป้าหมายปี 2573 จะมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อม (EBITDA) มากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยกว่า 50% มาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตร ตามเป้าหมายผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Platform) ที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันทั้งระบบนิเวศของโออาร์ได้

 

ทั้งนี้ โออาร์ได้ปรับทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ซึ่งจะเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของโออาร์ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีในการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย การใช้พลังงานสะอาด และปัญหาสังคมอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำ

 

 

โดยโออาร์ตั้งเป้าหมาย 3 ด้านในปี 2573 คือ 1.การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) ซึ่งครอบคลุมทั้งในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ มากกว่า 15,000 ชุมชน หรือกว่า 12 ล้านชีวิต

 

2.การสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าที่จะลดให้ได้มากกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% เมื่อเทียบกับปี 2561 รวมทั้งตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593

 

3.การสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง (Economic Prosperity) สู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม (MSMEs) พนักงาน และชุมชนมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็นหลัก

 

“การเติบโตรูปแบบใหม่ของโออาร์ จะเป็นการเติบโตแบบการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันผ่านการใช้สินทรัพย์ของโออาร์ ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางดิจิตอล ตลอดจนความสามารถในการขยายธุรกิจให้เติบโต เช่น การบริหารงานแบบมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การขยายฐานลูกค้า และการต่อยอดความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ของโออาร์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุน”

 

นอกจากนี้ โออาร์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และสามารถเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ตอบโจทย์การชีวิตในทุกรูปแบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญโออาร์จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไร แต่ยังเป็นอีกเสาหลักของสังคมที่ไม่ได้มองว่าผู้คนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ แต่ล้วนเป็นชีวิตที่เราอยากให้เติบโตไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง