รีเซต

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จับมือ โออาร์ ทำโซลาร์รูฟท็อป สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จับมือ โออาร์ ทำโซลาร์รูฟท็อป สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
ข่าวสด
14 ธันวาคม 2564 ( 15:19 )
33
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จับมือ โออาร์ ทำโซลาร์รูฟท็อป สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. ร่วมกับ นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐต่อรัฐ โดยมีแผนพัฒนาเพื่อความทันสมัยควบคู่ไปกับความยั่งยืนในการยกระดับ การบริการด้านพลังงานเพื่อช่วยให้การใช้พลังงานของ กทท. มีความมั่นคง สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

 

สำหรับโครงการโซลาร์รูฟท็อป ดังกล่าว เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงเสริมโครงสร้างหลังคาที่จะใช้ก่อนติดตั้ง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) โดยโออาร์ เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจำหน่ายไฟฟ้าให้ กทท. ในราคาพิเศษตามระยะเวลาในสัญญา เมื่อครบระยะเวลาในสัญญาแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมด โออาร์ จะส่งมอบให้กับ กทท. เป็นเจ้าของดูแลและเป็นผู้ใช้งานเองต่อไป

 

โครงการนี้ใช้ขนาดพื้นที่หลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป ประมาณ 26,450 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดประมาณ 3.149 MWp สำหรับใช้ภายใน ทกท. โดยจะใช้พื้นที่หลังคาของอาคารโรงพักสินค้า 3 4 5 และ 6 อาคารแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง อาคารโรงพักสินค้าเสริม 4 และอาคารคลังสินค้ารถยนต์ สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิกระแสไฟฟ้าได้ปีละกว่า 4,998,585 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ถึง 2,776 ครัวเรือนต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ปีละกว่า 2,910 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ 62,547 ต้นต่อปี นับว่าเป็นการตอบโจทย์และช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้าน Eco Efficiency ได้อย่างมีนัยสำคัญอีกหนทางหนึ่ง

 

ทั้งนี้ โครงการโซลาร์รูฟท็อป จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงทางพลังงานจาก แหล่งพลังงานโซลาร์รูฟท็อปที่เพิ่มขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง ช่วยให้การดำเนินกิจการมีความต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ กทท. ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้วยการใช้พลังงานทางเลือกที่มีความสะอาด ปราศจากมลพิษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง