TrueID

"ยกเลิกเคอร์ฟิว" วันนี้! เช็กมาตรการโควิด ล่าสุด พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

"ยกเลิกเคอร์ฟิว" วันนี้! เช็กมาตรการโควิด ล่าสุด พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง
Ingonn
1 พฤศจิกายน 2564 ( 10:22 )
9.3K
"ยกเลิกเคอร์ฟิว" วันนี้! เช็กมาตรการโควิด ล่าสุด พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

มติที่ประชุม ศบค.วันที่ 29 ต.ค.2564 ให้ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" ทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่สีแดงเข้ม (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และปรับเหลือ 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ส่วนกรุงเทพมหานคร ปรับเป็นพื้นที่สีฟ้า (พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว) "ยกเลิกเคอร์ฟิว" กิจการกิจกรรมเปิดได้ตามมติศบค. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

โดยทุกกิจกรรม/กิจการต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการ Work From Home ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อย 70% โดยมีหลายพื้นที่ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" แล้ว มีเพียง 7 จังหวัดที่ยังเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00-03.00 น.

 

เช็กมาตรการโควิดล่าสุดทั่วประเทศ

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด  7 จังหวัด

จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

 

มาตรการโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม

 • หลีกเลี่ยงการ เดินทางที่ไม่จำเป็น ห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00-03.00 น.
 • Work From Home  อย่างน้อย 70% ปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา 
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ศธ.และ อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป - กลับได้
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการฯ จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม กีฬาในร่ม ไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 25 % กรณีแข่งขันให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคฯ พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 50 % พื้นที่เปิดโล่ง 75 %
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม จัดประชุมไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด  เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.กรณี เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุกให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 %กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.(งดการจำหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ ยกเว้น การใช้ไอน้ำ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.

 

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด

กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราด นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี

 

มาตรการโควิดพื้นที่สีแดง

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 200 คน
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 50% กรณีแข่งขันให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % พื้นที่เปิดโล่งตามขนาดพื้นที่
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า(ไม่มีชิมอาหาร) ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.

 


พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด

กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ พะเยา แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

 

มาตรการโควิดพื้นที่สีส้ม

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ  เปิดดำเนินการตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้จำกัดผู้ชมกีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 75% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุของสนาม และมาตรการเว้นระยะห่าง
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้เข้าชมตามมาตรการที่กำหนด
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดงานได้ตามเหมาะสม
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาบริโภคในร้านได้ เปิดตามให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ

 

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด

นครพนม น่าน  บึงกาฬ มุกดาหาร  สกลนคร

 

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต

 

มาตรการพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

 • ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน
 • Work From Home ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 • จัดกิจกรรมรวมกลุ่มตามความเหมาะสม
 • สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบันกวดวิชาใช้อาคารจัดการเรียน การสอน ตามปกติ
 • สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุเปิดตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการ และจัดแข่งขันได้ตามปกติ
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน เปิดตามปกติ
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ฯลฯจัดงานตามความเหมาะสม
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์เปิดตามปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัดเปิดตามปกติ
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า บริโภคในร้านได้ตามปกติ
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสักเปิดตามปกติ

 

 

 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม