WWF เผยมองโกเลียมี 'เสือดาวหิมะ' อาศัยอยู่กว่า 950 ตัว

WWF เผยมองโกเลียมี 'เสือดาวหิมะ' อาศัยอยู่กว่า 950 ตัว
Xinhua Thai
17 มีนาคม 2564 ( 19:37 )
33
WWF เผยมองโกเลียมี 'เสือดาวหิมะ' อาศัยอยู่กว่า 950 ตัว

อูลานบาตอร์, 17 มี.ค. (ซินหัว) --- วันพุธ (17 มี.ค.) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประจำประเทศมองโกเลียเปิดเผยว่า มองโกเลียมีเสือดาวหิมะวัยเจริญพันธุ์อาศัยอยู่เฉลี่ย 953  ตัว

 

การสำรวจพบว่ามองโกเลียมีเสือดาวหิมะวัยเจริญพันธุ์ประมาณ 953 ตัว โดยพบตั้งแต่ 806 ถึง 1,127 ตัว ที่ออกหากินในประเทศ โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ราว 328,900 ตารางกิโลเมตร ในเทือกเขาอัลไต (Altai) เทือกเขาซายัน (Sayan) และเทือกเขาคันไก (Khangai)

องค์การฯ กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่า การศึกษาขนาดใหญ่รายการหนึ่งซึ่งริเริ่มโดยองค์การฯ ร่วมกับพันธมิตร เช่น มูลนิธิการอนุรักษ์เสือดาวหิมะ (SLCF) กองทุนเสือดาวหิมะ (SLT) และศูนย์เสือดาวแห่งมองโกเลีย (IMC) และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของมองโกเลีย ในปี 2017 เพื่อประเมินจำนวนและขนาดประชากรเสือดาวหิมะในมองโกเลียนั้นได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

องค์การ์ฯ ระบุว่า ในภาพรวม มีเสือดาวหิมะประมาณ 3,920-6,930 ตัว ในถิ่นอาศัยของเสือดาวหิมะใน 12 ประเทศที่มีเขตแดนในพื้นที่เทือกเขาสูงต่างๆ ของทวีปเอเชีย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง