คมนาคมเร่งเครื่องโครงข่ายขนส่ง อีอีซี เฟส2

คมนาคมเร่งเครื่องโครงข่ายขนส่ง อีอีซี เฟส2
TNN ช่อง16
4 กันยายน 2563 ( 16:25 )
62
คมนาคมเร่งเครื่องโครงข่ายขนส่ง อีอีซี เฟส2

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวน และตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่อยู่ในแผนระยะที่ 2 ทั้ง 131 โครงการ วงเงิน 386,565 ล้านบาท ทั้งด้านการสำรวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) งบประมาณ และกรอบวงเงินที่ใช้ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา 

จากนั้น ให้ส่งมาที่สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ภายในวันที่ 14 กันยายนนี้ ก่อนสรุปส่งไปที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)  ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ภายในเดือนตุลาคม 

ส่วนการดำเนินงานระยะที่ 1 (ปี 2560-2564) เนื่องจาก มีถึง 40 โครงการที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ จึงให้นำทั้ง 40 โครงการไปบรรจุไว้ในแผนโครงสร้างพื้นฐาน อีอีซี ระยะที่ 2 ซึ่งโครงการระยะที่ 2 เน้นให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก และการขนส่งสินค้าทางราง ทางน้ำ ให้เป็นระบบหลักที่สำคัญของพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยง อีอีซี กับ พื้นที่อื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม  เพื่อให้ อีอีซี เป็นศูนย์กลางของการขนส่งอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

ปลัดกระทรวงคมนาคม เชื่อว่า  เมื่อดำเนินการตามแผน จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ อีอีซี ลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างพื้นที่หลัก และพื้นที่ส่วนต่อขยายในภาพรวม 10% ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่หลัก และพื้นที่ส่วนต่อขยาย 5% เพิ่มสัดส่วนการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อ สะดวกรวดเร็ว เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางและเรือชายฝั่งในพื้นที่ภาคตะวันออกยกระดับให้ National Gateway มีความจุเพียงพอกับความต้องการและเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานระบบราง


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง