รีเซต

แอพยืมเงินได้จริง 2022 สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย เช็กที่นี่! สินเชื่อถูกกฎหมาย "กันยายน 2565" กู้เงินด่วน ได้เงินจริง

แอพยืมเงินได้จริง 2022 สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย เช็กที่นี่! สินเชื่อถูกกฎหมาย "กันยายน 2565" กู้เงินด่วน ได้เงินจริง
Ingonn
1 กันยายน 2565 ( 09:57 )
57.5K
12
แอพยืมเงินได้จริง 2022 สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย เช็กที่นี่! สินเชื่อถูกกฎหมาย "กันยายน 2565" กู้เงินด่วน ได้เงินจริง

อัปเดตแอพยืมเงินได้จริง 2022 สินเชื่อเงินด่วน เดือนกันยายน 2565 ใครที่กำลังต้องการกู้เงินด่วน ยืมเงินฉุกเฉิน หรือต้องการสมัคร แอพเงินด่วนถูกกฎหมาย สินเชื่อธนาคารไหน อนุมัติง่าย วันนี้ TrueID รวบรวม สินเชื่อถูกกฎหมาย "กันยายน 2565" กู้เงินด่วน ได้เงินจริง เช็กเลย!

 

สินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร CIMB

สินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ เงินสดพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน วงเงินพร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ สะดวก เบิกถอนผ่านแอป มีเงินสดพร้อมใช้ 24 ชม. จ่ายคืนขั้นต่ำ 3%


คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 1. อายุ 21 - 60 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้

 

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี นาน 24 รอบบัญชีแรก

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ กรณี สมัครโปรแกรม Day 1 Cash
 3. เอกสารแสดงรายได้ สำหรับเจ้าของกิจการ สำเนาบัญชี (statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

 

สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน ธนาคารออมสิน

สินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน หมุนเงินไม่ทัน เอากรมธรรม์มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เท่านั้น ดอกเบี้ย 4.19% ต่อปี (ทุกแบบกรมธรรม์) กู้ได้สูงสุด 100% (ทั้งนี้ วงเงินกู้เป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของกรมธรรม์) ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ความคุ้มครองของกรมธรรม์ยังคงอยู่ ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2565 ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ทั้งนี้ วงเงินกู้เป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของกรมธรรม์ อนุมัติและรับเงินภายใน 1 วัน สะดวก ใช้เพียงเล่มกรมธรรม์ และบัตรประชาชน

 

 

 

สินเชื่อรักกันยาว ๆ ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อรักกันยาว ๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร รองรับ Permanent Trading Asset ดอกเบี้ย เริ่มต้น 4%ทวงเงิน สูงสุด 100 ลบ. ผ่อนนาน สูงสุด 10 ปี เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์ รองรับ Permanent Trading Asset

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป
 2. มียอดขาย 100 ล้านบาท/ปีขึ้นไป หรือ ต้องการขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
 3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

 

 

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อคุณ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท 


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 5. ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระ
  • หนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

รวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคาร CIMB

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง