รีเซต

สินเชื่อใหม่ล่าสุด สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 กู้เงินด่วน 30,000 บาท กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

สินเชื่อใหม่ล่าสุด สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 กู้เงินด่วน 30,000 บาท กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
TrueID
30 มีนาคม 2566 ( 16:44 )
1.9K
สินเชื่อใหม่ล่าสุด สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 กู้เงินด่วน 30,000 บาท กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

สินเชื่อใหม่ล่าสุด สินเชื่อถูกกฎหมาย กู้เงินด่วน 30,000 บาท สินเชื่อรัฐบาล ที่สามารถให้กู้เงินด่วนได้ทั้งแบบเดี่ยว และกลุ่ม และสามารถกู้สินเชื่อ ผ่อนชำระได้ภายใน 3 ปี

 

สินเชื่อใหม่ล่าสุด สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่มวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน) ชำระคืนเป็นรายงวด ภายใน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าว มาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ

 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

 1. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
 2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 3. มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้
 4. มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
 5. มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม
 6. ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

 

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

 1. มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ
 3. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม
 4. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้ - ผู้ค้ำ)
 2. ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ - ผู้ค้ำ)
 3. หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 5. กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

 

กู้เงินด่วน สินเชื่อผู้สูงอายุ ได้ที่ไหน

สามารถกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

 

 

ข้อมูล กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง