รีเซต

สวดมนต์ข้ามปี 2567 กรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้าง รวมสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล

สวดมนต์ข้ามปี 2567 กรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้าง รวมสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล
TNN ช่อง16
21 ธันวาคม 2566 ( 15:11 )
67
สวดมนต์ข้ามปี 2567 กรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้าง รวมสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล

สวดมนต์ข้ามปี 2567 มีที่ไหนบ้าง รวมสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล ต้อนรับวันปีใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ต้อนรับปีใหม่และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 


เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่


ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดต่าง ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ


1. ส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  กรุงเทพมหานคร 

2. ส่วนภูมิภาค วัดต่าง ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

3. วัดไทยในต่างประเทศ และะวัดต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 


การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ลดความเสี่ยงจากอบายมุขและอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกาย ทางจิตและทางปัญญา ส่งท้ายปีเก่าด้วยธรรมะ ต้อนรับปีใหม่ด้วยศีล 


เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาและมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ควรค่าแก่การสืบทอดอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


รวมสถานที่สถานที่ "สวดมนต์ข้ามปี 2567" 


วัดส่วนกลาง 

- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

- วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


สวนโมกข์กรุงเทพ

สวนโมกข์กรุงเทพ ชวนร่วม เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช 2566 วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติธรรมข้ามปี 2567  เสริมสิริมงคลตั้งแต่ต้นปี มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิต เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ สํานักปฏิบัติธรรมวัดเบญจมบพิตรฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567


วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พุทธศาสนิกชนมาร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลให้ชีวิต ก่อนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2567 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 


วัดมัชฌันติการาม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น.


วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ขอเชิญสวดมนต์ข้ามปี ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9


สำหรับใครที่อยากสวดมนต์ข้ามปี แต่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง