รีเซต

"สมเด็จพระสังฆราช" นำเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร "พระองค์ภา"

"สมเด็จพระสังฆราช" นำเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร "พระองค์ภา"
TNN ช่อง16
18 ธันวาคม 2565 ( 12:28 )
61
"สมเด็จพระสังฆราช" นำเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร "พระองค์ภา"

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจัดขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  


การนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   นายสุทธิพงษ์ ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แล้วถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ  ต่อมาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 34 บท  จากนั้น สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้นำเจริญจิตตภาวนา โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี


เช่นเดียวกับ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ  พร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ และคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม  โดยมีอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ร่วมด้วย  วาระนี้คณะสงฆ์วัดอรุณฯ มีการนำบทประพันธ์ภาษาบาลี  ซึ่งประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษ มาสวดถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ขอให้ทรงปราศจากโรค ปราศจากภัย ทรงพระเกษมสำราญ ปลอดจากทุกข์ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ตลอดจนขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง