รีเซต

รวมพิกัดสถานที่ "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2566

รวมพิกัดสถานที่ "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2566
TNN ช่อง16
31 ธันวาคม 2565 ( 10:00 )
64
รวมพิกัดสถานที่ "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2566

ปีใหม่ 2566 รวมพิกัดสถานที่ "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคล เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 กำลังจะมาถึงนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 

ณ สถานที่จัดกิจกรรมที่กำหนด หรือผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ  ตามวิถีนิวนอร์มอล ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งประเทศชาติ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่

1. ส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

กำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดศูนย์กลางในการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

สวดมนต์ข้ามปีในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และช่องทางอื่น ๆ

2. ส่วนภูมิภาค โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 

ดำเนินการร่วมกับวัด ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้สอดคล้องกับบริบทแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัด

3. ในต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดไทยและวัดต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คือ การสวดมนต์ข้ามปี ที่ถือเป็นประเพณีของชาวไทยปฏิบัติมาแต่โบราณ และได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันอีกครั้ง เพราะถือกันว่าเป็นการเสริมดวง เสริมโชคชะตา สร้างบุญกุศลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เริ่มต้นการเข้าสู่ชีวิตใหม่ รวมถึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวพุทธ ที่ได้ช่วยรักษาพระธรรมคำสอน และนอกเหนือจากกิจกรรมเคานต์ดาวน์ช่วงปีใหม่แล้ว 

การสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ รับปีพุทธศักราชใหม่เช่นกัน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชวนครอบครัวหรือคนที่รัก มาร่วมก่อบุญสร้างกุศล ร่วมสวดมนต์ข้ามปี รับสิริมงคลเข้ามาในชีวิต และเริ่มต้นปีด้วยจิตใจที่เป็นสุข

พิกัดสถานที่ "สวดมนต์ข้ามปี 2566" 

เฟซบุ๊ก Bangkok Tourism Division ได้แนะนำ 9 พิกัดสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2566 ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อที่จะสวดมนต์กันข้ามปีเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต  

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/vDbQzJGx2tnGxLmr5

การเดินทาง: รถเมล์สาย  5, 72, 503

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watbencham

2. วัดเทพลีลา

พิกัด : https://goo.gl/maps/HdTAtBovqEVuQV2J7

การเดินทาง: รถเมล์สาย  109, 113, 115, 122, 137, 168, 171, 173, 22, 36ก, 40, 501, 512, 545, 58, 60, 71, 92, 93,99, ปอ.พ.10, ปอ.พ.17, ปอ.พ.25, ปอ.พ.34, ปอ.พ.4

เว็บไซต์ : https://web.facebook.com/watthepleela/?_rdc=1&_rdr

3. วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก

พิกัด : https://goo.gl/maps/RMeWiYUfkU8hbCZw5

การเดินทาง: รถเมล์สาย  137 (ปอ.) (AC), 168 (ปอ.) (AC), 171 (ปอ.) (AC), 26ก517

MRT: สถานีพระราม 9

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064712885283

4. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พิกัด : https://goo.gl/maps/NjwQ3SYGEr8B5b3H9

การเดินทาง:รถเมล์สาย  8, 15, 37, 47, 48, 49, 508, 2, 44, 56, 59, 60, 79, 183, 511

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watsraket/

5. วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/A9d7PMg8aT8ikNSM8

การเดินทาง:รถเมล์สาย  1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

เว็บไซต์ : https://www.watpho.com/th/contact/plan

6. วัดสุทัศนเทพวราราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/ZFQGopCH4sDjmxsq5

การเดินทาง:รถเมล์สาย  10 ,12 ,15 ,19 ,35 ,42 ,48 ,73 ,96

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatSuthatBangkok/

7. วัดอรุณราชวราราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/BSS2P1CazM1hcdxz8

การเดินทาง:รถเมล์สาย  19, 57, 83

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watarunofficial/?mibextid=ZbWKwL

8. วัดไตรมิตรวิทยาราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/zvCZVSn6aAwodRTS9

การเดินทาง:รถเมล์สาย  4, 53, 5, 73 หรือ 507

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatTrimitrWithayaramWorawihan/

9. สวนโมกข์กรุงเทพ

พิกัด : https://goo.gl/maps/dDbyxAkVrd2u6D9c9

การเดินทาง: รถเมล์สาย  134, 191, 29, 3(ปอ.)(AC), 52, 69, 77

เว็บไซต์ : https://main.bia.or.th/ข้อมูลจาก Thaigov / Bangkok Tourism Division

ภาพจาก TNN ONLINEยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง