กระดานหมากรุก 'ฟาง' สกัดกั้นทะเลทรายในหนิงเซี่ย

กระดานหมากรุก 'ฟาง' สกัดกั้นทะเลทรายในหนิงเซี่ย
Xinhua Thai
16 ตุลาคม 2564 ( 11:02 )
16
กระดานหมากรุก 'ฟาง' สกัดกั้นทะเลทรายในหนิงเซี่ย

จงเว่ย, 16 ต.ค. (ซินหัว) -- เมืองจงเว่ย เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ใช้ฟางกั้นเป็นกระดานหมากรุกเพื่อต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย บริเวณขอบเขตทางใต้ของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ (Tengger Desert)

 

การใช้ฟางกั้นเป็นกระดานหมากรุกเป็นเทคนิคการรักษาเสถียรภาพของเนินทราย ที่ทำโดยปูฟางเป็นรูปกระดานหมากรุกบนพื้นผิวทะเลทราย โดยตารางฯ ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ 1 เมตร และมีฟางครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในทราย

 

"รูปแบบกระดานหมากรุกฟาง" นี้ได้ป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของเมืองและพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดียิ่งขึ้น โดยกระดานหมากรุกดังกล่าวสามารถช่วยรักษาเนินทรายให้เข้าที่ ซึ่งทำให้ดินก่อตัวได้ และหลังจากเติมดินเพียงพอแล้วจะสามารถปลูกพืชทนแล้งได้

ห่าวลี่โป เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติซาโพโถว กล่าวว่า "เขตอนุรักษ์ธรรมชาติฯ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยระบบนิเวศทางธรรมชาติค่อยๆ ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีสัตว์ป่าภายใต้การคุ้มครองพิเศษระดับชาติเพิ่มขึ้นจาก 14 สายพันธุ์ เป็น 31 สายพันธุ์"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง