ภูเก็ตเฮ! สสจ.ปลดล็อกดื่มสุราได้ในร้านอาหาร

ภูเก็ตเฮ! สสจ.ปลดล็อกดื่มสุราได้ในร้านอาหาร
TNN ช่อง16
22 มิถุนายน 2564 ( 10:03 )
12
ภูเก็ตเฮ! สสจ.ปลดล็อกดื่มสุราได้ในร้านอาหาร


วันนี้ ( 22 มิ.ย. 64 )สาธารณสุขภูเก็ตเผยแพร่ประกาศ คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3373/2564 เรื่องผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเนื้อหา มีการผ่อนคลายกิจการ 10 ประเภท เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวตามแผน Phuket Tourism Sandbox ในวันที่ 1 ก.ค.2564 โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้ 

1.โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมความพร้อมโดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆคำแนะนำของทางราชการและภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ

3.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น

4.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

5.สนามกีฬาหรือสถานีเพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส แบดมินตัน สามารถเปิดให้บบริการได้ตามปกติ และจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้เข้าชมในสนาม

6.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมตกแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสตรีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

7.สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดโต๊ะพูลหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยจัดให้มีการเล่นได้ระหว่างเวลา 15.00 นถึง 23.00 น .

8.ร้านเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกฎหมายกำหนด

9.โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ สวนน้ำให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ ยกเว้นสวนสนุก เครื่องเล่นประจำที่ หรือเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่กลางแจ้ง ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่06.00-20.00 น.

10.การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์จำหน่ายบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง