รีเซต

เปิดแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ปี 2566

เปิดแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ปี 2566
TNN ช่อง16
12 พฤษภาคม 2566 ( 17:46 )
63
เปิดแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ปี 2566


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำความรู้กฎหมายมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลอง เตรียมความพร้อมประกอบอาชีพในอนาคต 


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น  องค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี  และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2566 โดยมี นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดงาน 


ทั้งนี้ ภายในงานมีการชี้แจงรายละเอียด โดยผู้ร่วมจัดโครงการและผู้สนับสนุนหลัก อาทิ  นายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นต้น 


ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ  พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้องซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย สัญชาติไทย


ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากประธานศาลฎีกา พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศ ณ หน่วยงานต่าง ๆ  เข้าฝึกงาน ณ สำนักงานกฎหมายชั้นนำด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง