เฮ! อันดับไทยดีขึ้น แก้ปัญหาพลาสติกในทะเลสำเร็จ

เฮ! อันดับไทยดีขึ้น แก้ปัญหาพลาสติกในทะเลสำเร็จ
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2564 ( 09:16 )
177
เฮ! อันดับไทยดีขึ้น แก้ปัญหาพลาสติกในทะเลสำเร็จ29 มีนาคม 2564    ข่าวดี! อันดับของประเทศไทยในด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเลขยับลง แปลว่าดีขึ้น โดยเลื่อนลงมาอยู่อันดับที่ 10 จากเดิมปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 6 ปีนี้ เนื่องจากเราสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 25,284 ล้านใบ หรือคิดเป็นน้ำหนัก 228,820 ตัน ดังนั้น จำนวนขยะพลาสติดในทะเลจึงลดลงตามไปด้วย


รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เช่น การจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573  ตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และไมโครบีดส์ ภายในปี 2562 


เลิกใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว ที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟม หลอด แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในปี 2565 

และนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 100% ภายในปี 2570 จากนี้ไปจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทะเลต่อเนื่อง ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG 


นอกจากนี้ ยังนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินมาดำเนินการด้วย เช่น นำระบบมัดจำค่าขวดพลาสติกมาใช้ ออกกฎหมายให้ผู้ผลิตรับผิดชอบในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต ให้มีเรือเก็บขยะที่เพียงพอทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล สนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะ ฯลฯ


หากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะทำให้ปริมาณขยะในทะเลและที่อื่น ๆ ลดน้อยลง และช่วยให้เป้าหมายที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกทะเลมากที่สุดในโลกสำเร็จได้โดยเร็ว ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง