ก.เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรปลูก 'ดาวเรือง' หลังราคาตกต่ำหนัก ดอกละ 20-40 สตางค์

ก.เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรปลูก 'ดาวเรือง' หลังราคาตกต่ำหนัก ดอกละ 20-40 สตางค์
มติชน
7 กุมภาพันธ์ 2564 ( 19:26 )
22
ก.เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรปลูก 'ดาวเรือง' หลังราคาตกต่ำหนัก ดอกละ 20-40 สตางค์

ผู้​สื่อข่าว​ราย​งานว่า​ จากกรณีที่มีการนำเสนอราคา ดอกดาวเรือง ตกต่ำลงอย่างมากในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยล่าสุดราคาดอกดาวเรืองเหลืออยู่ที่ 20-40 สตางค์/ดอก จากช่วงปกติที่มีราคาประมาณดอกละ 1 บาท

 

ประกอบกับในปีนี้ไม่อนุญาตให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ดาวเรืองที่เคยเป็นที่นิยมไปประกอบในงานต่างๆ จึงขายไม่ได้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองไม่สามารถแบกรับกับต้นทุนค่าดูแลและเก็บเกี่ยว ถึงแม้พ่อค้าแม่ค้าพยายามช่วยรับซื้อดาวเรืองจากเกษตรกร แต่ก็เท่ากับเป็นการส่งต่อภาวะขาดทุน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวต้องชี้แจงก่อนว่าการปลูกดาวเรือง เป็นฤดูกาลปลูกปกติ คือ เกษตรกรปลูกช่วงหลังฝน (ฤดูแล้ง) หรือหลังนา เพราะจะเลี่ยงเรื่องโรคเน่า อายุการปลูกประมาณ 2 เดือน หรือประมาณ 55-70 วัน จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 พบว่าดาวเรืองตัดดอก ทั้งประเทศ มีเกษตรกรปลูกพื้นที่ปลูก 1,788 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 4,212.90 ไร่ กระจายทั่วประเทศ

 

นายเข้มแข็งกล่าวต่อว่า แหล่งผลิตสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรจำนวน 102 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 464 ไร่ 2.จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจำนวน 80 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 137 ไร่ 3.จังหวัดตาก เกษตรกร จำนวน 87 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 734 ไร่ 4.จังหวัดราชบุรี เกษตรกร จำนวน 83 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 135 ไร่ และ 5.จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 62 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 133 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด

 

“อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประสานการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรทันที เบื้องต้นได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดในการหาช่องทางการระบายสินค้าเพิ่มเติมพร้อมกับ จัดทำแผนบริหารสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง