รีเซต

กทม. สั่ง 5 เขตรอยต่อปทุมธานี คุมเข้ม 12 ตลาดป้องกันโควิด

กทม. สั่ง 5 เขตรอยต่อปทุมธานี คุมเข้ม 12 ตลาดป้องกันโควิด
TNN ช่อง16
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:45 )
27
กทม. สั่ง 5 เขตรอยต่อปทุมธานี คุมเข้ม 12 ตลาดป้องกันโควิด

วันนี้ (16 ก.พ.64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 19/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งอาหารประเภทผักสด ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงได้กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ใกล้เคียง จ.ปทุมธานี อาทิ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตหลักสี่ เป็นต้น จัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำให้ผู้ประกอบการเจ้าของตลาด ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาด เพื่อให้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด เช่น แนะนำให้ผู้ประกอบการตลาด กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงทางเดียวและให้ตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าตลาด รวมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย


สำหรับผู้ค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการในตลาดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าไปยังตลาด รวมทั้งขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดูแลสุขอนามัยส่วนส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด


นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตและผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีประวัติเดินทางไปยังตลาดพรพัฒน์ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ. 64 ตรวจประเมินความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ผ่านทาง bkk covid ทั้งนี้หากพบว่าท่านใดมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจะเร่งประสานและตรวจหาเชื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ด้วย


สำหรับตลาดในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 ตลาด สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ค้าและประชาชนที่ใช้บริการในตลาดสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำชับให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในตลาด ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ลดความแออัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ส่วนผู้ค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น จัดหาที่ปิดกั้นหรือภาชนะมีฝาปิด และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรสำหรับที่นั่ง กำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายในร้าน อาทิ ร้านค้าขนาดเล็ก ให้เข้าครั้งละไม่เกิน 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ให้เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เป็นต้น


อย่างไรก็ดี ศบค.กทม.ขอย้ำให้ประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิบ่อยๆ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปด้วย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง