รีเซต

ปณด เปิดตัวบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

ปณด เปิดตัวบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม
TNN ช่อง16
28 กันยายน 2565 ( 15:29 )
73
ปณด เปิดตัวบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณดเปิดตัว บริการขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์(Healthcare Solutions) ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข พร้อมด้วยสถาบันทางการแพทย์และสถานพยาบาล  

ด้าน นางวรรณพร เทพหัสดิน  อยุธยา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด)  เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลายเป็นวิกฤตทางสุขภาพของคนไทย ถึงแม้  วันนี้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่เรื่องการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ยังเป็นเรื่องที่สำคัญของคนไทย  ดังนั้น ปณด จึงได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) ตามหลักมาตรฐานสากลและองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข  

นอกจากนี้ยังได้เตรียมรองรับการขยายตัว Healthcare Solutions ด้วยจัดทำแผนสร้างคลังเก็บยาในภูมิภาคจากส่วนกลางที่ปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานบางนา โดยนำร่องที่ .พิษณุโลก และเตรียมขยายเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ .นครราชสีมา และ ภาคใต้ ที่ .สุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการผ่านศูนย์กระจายสินค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากถึง 26 แห่ง เป็นของปณด 10 แห่ง และศูนย์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีก 16 แห่ง

นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีระบบ API และ OMS มาใช้การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ในโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการขนส่งตัวอย่างเลือดและจัดส่ง DNA จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อการวิจัยในโครงการ Genomics Thailand โครงการจัดส่งกระดาษซับหยดเลือดของเด็กทารกแรกหลังคลอด 48 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลไปยังศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ รวมถึงการจัดส่งยาและวัคซีนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการที่อยู่ในความร่วมมือกับ สปสช

และในอนาคตยังเตรียมวางระบบ IT เชื่อมโยงการจัดเก็บและกระจายสินค้าแบบ SPD (Supply, Processing and Distribution ) ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเป็นการลดปัญหาความซับซ้อนและต้นทุนในการจัดการกระบวนการทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ ไปรษณีย์กลาง บางรัก(เมื่อวันที่ 28 ..65)

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง