รีเซต

สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในโรงเรียน

สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในโรงเรียน
77ข่าวเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 ( 00:20 )
51
สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในโรงเรียน

เชียงราย-สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในโรงเรียนขนาดใหญ่

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียน บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนนักเรียนจำนวนกว่า ๒,๕๐๐ คน ทำให้ต้อง ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด เช่น การสลับกันมาเรียน การเว้นระยะห่าง แจกจ่ายหน้ากากคลุมหน้าเฟสชิลด์ เพิ่มเติมจากหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่ผู้ปกครองเตรียมให้บุตรหลาน การนำอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่ทันสมัยมาใช้ โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครอง อสม. และผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ให้กับเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)อ.เมือง จ.เชียงราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง